Revista Intelligence Info, Volumul 3, Numărul 1, Martie 2024
Eminentul general Traian Teodorescu a pierdut lupta cu democrația populară

Macovei, Remus (2023), Eminentul general Traian Teodorescu a pierdut lupta cu democrația populară, Intelligence Info, 3:1, 30-38, https://www.intelligenceinfo.org/eminentul-general-traian-teodorescu-a-pierdut-lupta-cu-democratia-populara/   The eminent general Traian Teodorescu lost the fight with popular democracy Abstract Traian Teodorescu, after a career of 31 years, in which he was never disciplined, being permanently appreciated as an eminent officer, was promoted to the rank of brigadier general at the age of 49. He participated in the campaigns of 1916, distinguishing himself during the battles in Dobrogea and … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Informațiile – Între surpriza militară și cea politică

Rezumat Dezbaterile de idei despre surprindere – în mod predominant, surpriza militară strategică – au produs o abundentă literatură de specialitate, dar și o cantitate apreciabilă de explicații relativ la eșecurile trecute, fără să se ajungă însă la unele concluzii, care să îmbunătățească teoriile în domeniu.  Aprofundând analiza pe diferite domenii de manifestare, surprinderea, în general, este considerată un important factor de modificare a raportului de forțe și se argumentează că acțiunile prin surprindere au drept scop paralizarea voinței și … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download