Conform politicii de acces deschis a revistei, autorii au dreptul de a-și face articolul disponibil public în orice baze de date și depozite pentru conservarea pe termen lung, în conformitate cu termenii licenței CC BY.  În cazul reutilizării, distribuirii, postării, depozitării sau arhivării articolelor, autorii trebuie să atribuie în mod clar jurnalul ca autoritate de publicare originală, cu detalii corecte despre citare.

Avantajele arhivării articolelor în multiple baze de date și indexări sunt permisiuni de acces a multor aplicații pentru tratarea datele, maximizarea potențialul de analiză, verificare și reutilizare a articolelor.

Articolul trebuie să includă numele jurnalului în care a fost publicat, URL-ul original din jurnal, data publicării, și DOI (dacă există)