Stan PetrescuEmail: stan.petrescu@gmail.com

Experienţa profesională

–          2009 – Prorector, încadrat la Universitatea Bioterra – București; Profesor universitar, Cursuri studenţi şi masteri, activități de cercetare științifică și relații internaționale, organizare și conducere activități didactice în calitate de prorector al universității.
–          2007-2009 – prof. univ. dr., încadrat la Academia Națională de Informații din București, prof. univ. dr. Asociat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti; Universitatea de Vest din Timișoara;
–          2006 – conf. univ. dr., încadrat la ANI şi conf. univ. dr. asociat la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
–          2005-2004-expert grad-I- în cadrul ANI;
–          2002-2003-comandant brigadă;
–          2002-2001-locţiitor şef direcţie Statul Major  General/M.Ap.;
–          2001-2000-locţiitor şef direcţie  Doctrine, Învăţământ şi Instrucţie în Statul Major General;
–          1999-2000-director adjunct în  în Ministerul Apărării Naţionale
–          2000-1990-şef secţie la ARMATA  -II-a  din Buzău ;
–          1990-1986- şef secţie comandament de mare unitate ;
–          1986-1980-locţiitor al comandantului de regiment;
–          1980-1970-şef birou/comandant subunităţi la unităţi din Forţele Terestre

Studii şi cursuri de specialitate

‐          Academia Naţională de Informaţii.
‐          2012-Formator (cod COR 241205), Program certificat de MECTS și MMFPS;
‐          2011 – Evaluator extern al calității învățământului universitar din cadrul ARACIS;
–          2003/2005-master ,,Puterea executivă şi administraţie publică’’, S.N.S.P.A., Bucureşti 2004;
–          1995/1999-doctoratul, organizat la Academia de Înalte Studii Militare (AISM) Bucureşti;
–          1992/1993-curs postuniversitar, Drept internaţional şi relaţii internaţionale;
–          1991-curs specialitate, informaţii militare;
–          1989-curs post-academic conducere logistică, cu durata de 6 luni, la AISM Bucureşti;
–          1985-curs limbă germană, cu durata de 9 luni, la AISM Bucureşti;
–          1981-curs specializare, conducere, cu durata de 4 luni;
–          1974/1979-Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti;
–          1967/1970-Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri Activi ,,N. Bălcescu’’ Sibiu, cu durata de 4 ani;
–          1961/1966-absolvent al Liceului ,,I.L. Caragiale’’, Ploieşti

Activitate profesională şi didactică

‐         1993-1999, diferite poziţii în ierarhia militară în care se împletesc atribuţiile de conducere cu cele profesionale şi didactice pe linia informaţiilor militare.
‐         1999-2001 diverse funcţii la nivelul Ministerului Apărării Naţionale şi a Statului Major General;
‐         1995-2004 susţine cursuri în calitate de profesor asociat la Universitatea Naţională de Apărare Bucureşti;
‐         2000-2001 expert si asociat la Academia Națională de Informațiii;
‐         2003-2004 cursuri în sistem de plata cu ora, la disciplina: “politici europene” în cadrul Masteratului “Guvernare modernă şi dezvoltare locală”, din cadrul SNSPA-Facultatea de administraţie publică Bucureşti;
‐         2004-2005 activităţi didactice predând şi seminarizând cursuri pe profil de informaţii, diplomaţie a apărării, securitate şi siguranţă naţională. În paralel cu activitatea la catedră am desfăşurat activităţi de analiză şi implementare a unor aplicaţii practice pe linie informaţională, menite să sprijine şi să îmbunătăţească procesul de învăţământ;
‐         Activitatea didactică s-a concretizat în seminarii şi activităţi practice specifice cursurilor. În această perioadă, am elaborat diverse aplicaţii practice pentru activitatea de seminar şi programe aplicative pentru îmbunătăţirea procesului de învăţământ militar si civil.
‐         Am predat cursuri şi am susţinut seminarii la următoarele discipline:

1. Apărarea și securitatea europeană;
2. Drept diplomatic şi consular în domeniul apărării;
3. Europa în contextul relaţiilor internaţionale;
4. Informaţii pentru securitate;
5. Informațiile și securitatea privată;
6. Instituţii ale securităţii internaţionale;
7. Managementul informațiilor pentru securitate națională;
8. Politici europene de securitate și apărare;
9. Politici şi Strategii de Securitate;
10. Relaţii internaţionale şi securitate;
11. Rolul dreptului internațional în promovarea stării de securitate;
12. România, războiul rece şi securitatea internaţională;
13. Securitate internaţională în cadrul noii ordini mondiale;
14. Terorismul internațional;
15. Dreptul Uniunii Europene;
16. Drept administrativ.

Membru al asociaţiilor profesionale:

–          Membru al Societăţii scriitorilor militari;
–          Membru al Consiliului Ştiinţific al Asociaţiei de Geopolitică “Ion Conea” şi colaborator la revista “GeoPolitica”;
–          Membru în Colegiul redacţional şi colaborator al revistei “Psihosociologia&Mass-Media” a Academiei Naţionale de Informaţii;
–          Membru în Colegiul redacţional şi colaborator al revistei “Analele Academiei Naţionale de Informaţii;
–          Membru în Colegiul redacţional şi colaborator al revistei “Securitatea Privată” editată de Asociaţia Naţională Antidrog;
–          Membru în Colegiul redacţional şi colaborator al revistei “Lumea Detectivilor” editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor Particulari din România.
–          Membru în Colegiul redacţional şi colaborator al revistei “Studia Securitas” editată de Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu;
–          Prorector cu activitatea științifică și relații internaționale;
–          Expert în securitate alimenatară din partea Guvernului României pe lângă ONU-FAO.
–          Membru al Uniunii Ziariștilor profesioniști;
–          Mebru Asociat al Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Stiintei si Tehnici – CRIFST din 2017;
–          Membru în Colegiul redacţional şi colaborator al revistei “Analele” din cadrul Universității Biotera București;
–          Membru în Colegiul redacţional şi colaborator al revistei „Buletinul Științific”;
–          Menționat în „Dicționarul personalităților din România”. Biografii contemporane, Ediția 2010, Editura Anima, București 2010, p.448..
–          Menționat în „Personalități buzoiene 1918-2018. 500 pentru România, Editura Apha MDN,p.397.

Ordine şi medalii primite

–  “Ordinul Militar clasa I, 27 12. 1995”
–  Ordinul Naţional “Pentru merit” în grad de cavaler-01.12.2000;
–  Certificat de apreciere din partea comenzii Forţelor speciale americane pentru colaborare, 24 august 2001;