Home » Arhiva » Articole » Securitate și informații într-o lume în schimbare

Securitate și informații într-o lume în schimbare

0,00 lei

Descriere

Păiuș, Ioana; Tănase, Tiberiu (2023), Securitate și informații într-o lume în schimbare, Intelligence Info, 2:1, 23-33, https://www.intelligenceinfo.org/securitate-si-informatii-intr-o-lume-in-schimbare/

 

Security and intelligence in a changing world

Abstract

It is no secret that the use of technology has revolutionized the way we live our daily lives in recent decades. In the modern world, we are all connected to each other and to society through the use of cyberspace and information technology in various ways. This revolutionary change is also present in conflicts, within the channels for diplomacy and modern warfare. Historically, conflicts have adapted the arena of conflict through various means of innovation and invention, from land to ocean, to air, and now to cyberspace, where we see today that it has become a new arena of conflict.

This paper explores how intelligence professionals can improve collaboration, integration, and analytical capabilities to identify national security risks, interests, and opportunities. Intelligence services provide strategic intelligence, provide in-depth assessments and developments to recognize and warn of changes related to specific issues that will affect the strategic environment in the future.

The strategic early warning community must have a global impact measured by a single criterion: the extent to which its assessments actually add informational and analytical value to national decision-making. This requires qualitative, rather than quantitative, judgment on the part of political elites. Thus, the strategic intelligence community must be given the necessary authority and autonomy to fulfill its responsibilities to the best of its ability, without artificially imposed impediments created by the clumsy application of unresponsive bureaucratic rules. The policy maker may want to know the weapons capabilities of the adversaries and the location of their fighters. The amount of information that could be valuable in political, economic, diplomatic, or military decision-making is potentially vast, and collection is limited only by a nation’s resources to fund networks of surveillance satellites, reconnaissance aircraft, and listening devices .

An intelligence product is successful when it informs the decision maker, policy maker, or military leader with the information and answers needed to win on their playing field. Intelligence analysis is a vital tool in modern security, and many people may not be aware of the key role it plays. The purpose of intelligence analysis is to perform a detailed examination of the information collected in order to make informed decisions. Today, the threat landscape is changing. In an evolving world, understanding how criminals operate in increasingly complex ways is critical to making informed security decisions.

Early warning and early response will face evolving threats over the next decade. These threats will come from the combined impact of climate change on conflict and instability, the consequences of ongoing wars, the consequences of the war on terror, and the increasing criminalization of conflict. Indeed, the future relevance of the field depends heavily on the work being done now to understand and provide useful analysis on these new emerging threats.

Keywords: intelligence, information, national security, war, intelligence analysis, change, future

Rezumat

Nu este un secret pentru nimeni că utilizarea tehnologiei a revoluționat modul nostru de viață de zi cu zi în ultimele decenii. În lumea modernă, suntem, cu toții, conectați unii cu alții și cu societatea prin utilizarea spațiului cibernetic și a tehnologiei informației, în diverse moduri. Această schimbare revoluționară este prezentă și în conflicte, în cadrul canalelor pentru diplomație și război modern. Din punct de vedere istoric, conflictele au adaptat arena de conflict prin diverse mijloace de inovații și invenții, de la uscat la ocean, la aer, iar acum la spațiul cibernetic, unde vedem astăzi că a devenit o nouă arenă de conflict.

Acest document explorează modul în care profesioniștii din domeniul informațiilor pot îmbunătăți colaborarea, integrarea și capacitățile analitice pentru a identifica riscurile, interesele și oportunitățile în materie de securitate națională. Serviciile de informații furnizează informații strategice, oferă evaluări aprofundate și evoluții pentru a recunoaște și avertiza asupra schimbărilor legate de aspecte specifice care vor afecta mediul strategic în viitor.

Comunitatea de avertizare strategică timpurie trebuie să aibă un impact global măsurat printr-un singur criteriu: măsura în care evaluările sale adaugă efectiv valoare informațională și analitică procesului decizional național. Acest lucru necesită o judecată calitativă, mai degrabă decât cantitativă, din partea elitelor politice. Astfel, comunității de informații strategice trebuie să i se acorde autoritatea și autonomia necesare pentru a-și îndeplini cât mai bine responsabilitățile, fără impedimente impuse în mod artificial, create de aplicarea stângace a unor norme birocratice lipsite de reacție. Responsabilul politic poate dori să cunoască capacitățile de armament ale adversarilor și locația luptătorilor lor. Cantitatea de informații care ar putea fi valoroase în luarea deciziilor politice, economice, diplomatice sau militare este potențial vastă, iar colectarea este limitată doar de resursele de care dispune o națiune pentru a finanța rețele de sateliți de supraveghere, avioane de recunoaștere și dispozitive de ascultare.

Un produs de informații este de succes atunci când informează decidentul, responsabilul politic sau liderul militar cu informațiile și răspunsurile necesare pentru a câștiga pe terenul de joc al acestora. Analiza de informații este un instrument vital al securității moderne și este posibil ca mulți oameni să nu fie conștienți de rolul-cheie pe care îl joacă. Scopul analizei de informații este de a efectua o examinare detaliată a informațiilor colectate pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. În prezent, peisajul amenințărilor este în schimbare. Într-o lume în evoluție, înțelegerea modului în care infractorii operează în moduri din ce în ce mai complexe este esențială pentru a lua decizii în cunoștință de cauză în materie de securitate.

Avertizarea timpurie și răspunsul timpuriu se vor confrunta cu o evoluție a amenințărilor în următorul deceniu. Aceste amenințări vor proveni din impactul combinat al schimbărilor climatice asupra conflictelor și instabilității, din consecințele războaielor în curs de desfășurare, din consecințele războiului împotriva terorii și din criminalizarea crescândă a conflictelor. Într-adevăr, viitoarea relevanță a domeniului depinde în mare măsură de activitatea desfășurată acum pentru a înțelege și a furniza analize utile cu privire la aceste noi amenințări emergente.

Cuvinte cheie: intelligence, informații, securitate națională, război, analiza informațiilor, schimbare, viitor

 

INTELLIGENCE INFO, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 23-33
ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159
URL: https://www.intelligenceinfo.org/securitate-si-informatii-intr-o-lume-in-schimbare/
© 2023 Ioana Păiuș, Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Informații suplimentare

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Securitate și informații într-o lume în schimbare”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *