Narcis ZărnescuE-mail: narciss.zarnescu@gmail.com

♦ Doctor în filologie [1983 – Universitatea București].
♦ Doctor în știinţe economice [2001. ASE].
♦ Consilier parlamentar [1995-2008].
♦ Colegiul Naţional de Apărare [1999-2000].
♦ Academia Română – Redactor-șef Revista ACADEMICA [2009-].
♦ Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – membru [2014-].
♦ Deutsch-Rumänische Akademie, (Bundesrepublik Deutschland-Mainz) – membru [2015-].
♦ Rumänisches Institut – Rumänische Bibliothek (Bundesrepublik Deutschland – Freiburg im Breisgau) – membru [2021-].
♦ Deutsch-Rumänische Akademie Baden-Baden – membru [2021-].
♦ ISPF (Universitatea Sheffield, United Kingdom) – membru [1997].
♦ Uniunea Scriitorilor din România – membru [1995].
♦ Federaţia Internaţională a Ziariștilor- membru [1990].
♦ Uniunea Ziariştilor Profesionişti – membru [2019].
♦ Chevalier des Palmes Académiques [2020].

Experiența profesională

2020 – UNIVERSITATAEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI
Profesor dr. asociat

2020-2021 UNIVERSITATEA ANDREI SAGUNA DIN CONSTANTA
Profesor dr. asociat

2021- UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IASI. FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE.
Profesor dr. asociat

2021- Academia Română,
Revista ACADEMICA
Director/Redactor-sef

2017-2018
UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IASI.
FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE.
Profesor dr. asociat

2016-2017
UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IASI.
FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE.
Profesor dr. asociat

2015
Membru al «Academiei Germano-Române » (Deutsch-Rumänische Akademie – Bundesrepublik Deutschland), http://www.deutsch-rumaenische-akademie.de/

2014
Membru al «Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România»
http://www.aos.ro/site_mod/Structura/sectia10.pdf

2009- Academia Română,
Revista ACADEMICA

2010-2015 Universitatea crestina „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de limbi si literaturi straine
Conferenţiar universitar

1995 – 2009  Camera Deputaţilor
Consilier – Funcţionar parlamentar

1999 – 2010 Universitatea Spiru Haret, Facultatea de limbi si literaturi straine
Conferenţiar universitar

2002 – 2007 Universitatea Piteşti, Facultatea de limbi şi literaturi străine
Profesor asociat

2000-2001 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
Profesor asociat

2000 Universitatea Bucureşti, Facultatea de ziaristică
Profesor asociat

1997 – 1999 Universitatea Spiru Haret, Facultatea de limbi si literaturi straine
Lector universitar

1996-1997 Universitatea Spiru Haret, Facultatea de limbi si literaturi straine
Asistent universitar

1991-1993 Academia Athaeneum
Conferenţiar Dr. universitar

1974-1984 Institutul de Învăţământ Superior
Asistent Doctor

1984-1989 Hebdomadarul Săptămâna Capitalei
Redactor principal

Educație și formare

Martie 2008 – Noiembrie 2009 Academia Română
Coordonare Grant Academic

2006 Ministerul Administratiei şi Internelor, Institutul Naţional de Administraţie
Curs special: Strengthening the Administrative Capacity of the Romanian Parliament (Instituţii europene)

2004 Ministerul Administratiei şi Internelor, Institutul Naţional de Administraţie
Curs special: Abilităţi de negociere în contextul Uniunii europene

2001 Academia de Studii Economice
Doctorat în ştiinţe economice cu teza Premise teoretice şi studii de caz privind modelarea doctrinologică (283 p.)

2001 Colegiul Naţional de Apărare
Curs special: Probleme actuale ale securităţii şi apărării naţionale

2000 Colegiul Naţional de Apărare
Norme şi strategii de securitate euro-atlantică

1999 Colegiul Naţional de Apărare
Managementul cercetării în domeniul securităţii europene

1998-1999 Institutului Bancar Român
Curs special Management bancar

1997-1998 Institutul Bancar Român
Curs special Fundamentele profesiunii bancare

1997 Academia de Studii Economice
Susţinerea dizertaţiei cu tema Contabilitatea de gestiune, Masterat

1996-1997 Academia de Studii Economice
Masterat Administrarea Întreprinderilor

1995-1996 Camera Deputaţiilor, Palatul Parlamentului
Curs de legislaţie americană

1983 Universitatea Bucureşti
Doctorat în filologie cu teza Dialectica receptării literare

1966-1971 Universitatea Bucureşti
Facultatea de Filologie, secţia franceză-română

Informaţii suplimentare

♦ 2021, Rumänisches Institut – Rumänische Bibliothek (Bundesrepublik Deutschland – Freiburg im Breisgau) -membru. [http://www.xn--rumnische-bibliothek-dzb.de/contact.php].
♦ 2021, Deutsch-Rumänische Akademie Baden-Baden – membru.
♦ 2020, Chevalier des Palmes Académiques.
♦ 2019, Uniunea Ziariştilor Profesionişti.
♦ 2015, Deutsch-Rumänische Akademie (Bundesrepublik Deutschland, Mainz) – membru
♦ 2014, Membru «Academia Oamenilor de Stiinta din România» – http://www.aos.ro/site_mod/Structura/sectia10.pdf
♦ 2009, Nominalizat, în februarie, de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România pentru ocuparea unui loc de mebru corespondent al AOSR.
♦ 2003-2009, membru al International Society For Philosophers, societate afiliată Universităţii din Sheffield (United Kingdom)
♦ 1985, membru de onoare în Asociaţia Les Amis de Stendhal (Grenoble, Franţa).
♦ 1990-2008, membru al Societăţii Ziariştilor din România.
♦ 1995-2008, membru al Fédération Internationale des Journalistes (FIJ).
♦ 1999-2008, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
♦ 1998-2006, membru al clubului Jockey Club.

Membru (co)fondator – organizaţii non-guvernamentale:
• 2005-2008, membru al organizatiei internationale The Grand European Jury (cf. http://www.newropeans.org/en/on-going/grands-prix/jury.htm)
• 1997-2000, Fundaţia O Nouă Şansă (reconversia forţei de muncă); vicepreşedinte
• 2000-2006, Fundaţia Ecosystem (probleme de mediu şi poluare); vicepreşedinte
• 2001-2006, Asociaţia Academia de Relaţii Internaţionale şi Studii Euro-Atlantice (ARISE) (organizarea de cursuri, conferinţe, simpozioane pe tema integrării euro-atlantice; asociaţii bilaterale, multilaterale cu asociaţii similare din Europa şi SUA; training comunitar); preşedinte
• 2003 – membru ad vitam al University of Sheffield, Dept de filosofie
• 2004-2006, Asociatia Româna de Inteligenţă Economică; preşedinte.