ISSN (Print): ISSN 2971-9089 ISSN-L 2821-8159, ISSN (Online): ISSN 2821-8159 ISSN-L 2821-8159 , DOI: https://doi.org/10.58679/ii65791

Revista ”Intelligence Info” publică articole academice din domeniile intelligence, istorie, geopolitică, securitate, și știința informației. Toate articolele revistei sunt disponibile gratuit în acces deschis (open access) sub licență Creative Commons. Publicarea articolelor în revistă este gratuită. Obiectivul principal al revistei este de a contribui fundamental la înțelegerea conceptelor științifice și filosofice și a aplicațiilor practice ale acestor concepte. Sunt acceptate articole în limbile română, engleză și franceză.

Activitatea de intelligence poate fi considerată ca fiind procesul prin care anumite tipuri de informaţii sunt solicitate, colectate, analizate şi diseminate, şi modul în care sunt concepute şi desfăşurate anumite tipuri de acţiuni secrete. Serviciile secrete sunt agenţii guvernamentale care se ocupă cu colectarea şi analiza informaţiilor senzitive în scopul asigurării securităţii şi apărării naţionale. Metodele de obţinere a informaţiilor pot include spionajul, interceptarea comunicaţiilor, criptanaliza, cooperarea cu alte instituţii, şi evaluarea surselor publice. Activitatea de intelligence militară utilizează abordări de colectare și analiză a informațiilor pentru a oferi îndrumări și direcții pentru a ajuta comandanții în deciziile lor. Istoria intelligence oferă o perspectivă de ansamblu pentru a înțelege activitatea de informații, geopolitica și securitatea la nivel național și internațional..

Geopolitica implică studiul politicii și relațiilor internaționale. La nivelul relațiilor internaționale, geopolitica este o metodă de studiu pentru a înțelege, explica și prezice comportamentul politic internațional prin variabile geografice. Subiectele geopoliticii includ relațiile dintre interesele actorilor politici internaționali concentrate într-o zonă, un spațiu sau un element geografic, relații care creează un sistem geopolitic.

Securitatea este un concept prin care se evaluează gradul de rezistență sau de protecție la ceea ce este considerat a fi rău. În cele mai multe sisteme de securitate, cea mai slabă verigă din lanțul de securitate este cea mai importantă pentru securitate. Situația este asimetrică, deoarece ” apărătorul” trebuie să acopere toate punctele de atac posibile, în timp ce „atacatorul” este suficient să identifice doar un singur punct slab pe care să se concentreze.

Știința informației este o știință interdisciplinară care privește în primul rând analiza, colectarea, clasificarea, manipularea, stocarea, extragerea și diseminarea informației. Știința informației este în prezent un domeniu larg, interdisciplinar, care incorporează nu numai aspecte ale științei calculatoarelor, dar adesea și domenii diferite precum știința arhivării, știința cognitivă, comerț,. comunicații, legislație, știința bibliotecii, management, matematica, filozofie, politici publice, și științele sociale.

Revista Intelligence Info, Volumul 3, Numărul 2, Iunie 2024

Revista Intelligence Info, Volumul 3, Numărul 2, Iunie 2024ISSN 2821-8159 ISSN-L 2821-8159, DOI: 10.58679/II36130

EDITORIAL / EDITORIAL

Nicolae SFETCU
The Global Electronic Warfare Challenge in 2024: The Major Players
Provocarea globală de război electronic în 2024: Principalii jucători

INTELLIGENCE / INTELLIGENCE

Nicolae SFETCU
The relationship of electronic warfare to other combat capabilities
Relația războiului electronic cu alte capacități de luptă

Tănase TIBERIU
Russian Intelligence Community
Comunitatea informativă rusă

Tănase TIBERIU
Principles, methods and means of intelligence activity in the Euro-Atlantic states
Principii, metode și mijloace ale activității informative în statele euroatlantice

ISTORIA / HISTORY

Oana-Melisa ȚOLEA
Democratic Control of Intelligence Services. Case Study: Belgium
Controlul democratic al serviciilor de informații. Studiu de caz: Belgia

Tănase TIBERIU
Romanian intelligence from tradition to modernity
Intelligence-ul românesc de la tradiție la modernitate

GEOPOLITICA / GEOPOLITICS

Silviu-Valentin PETRE
Healing through memory. About the need to establish a museum of geopolitics
Cicatrizarea prin memorie. Despre necesitatea întemeierii unui muzeu al geopoliticii

SECURITATE / SECURITY

Alida Monica Doriana BARBU
The Middle East in the Whirlwind of the C.I.A.’s Information War
Orientul Mijlociu în vâltoarea războiului informațional al C.I.A.

ȘTIINȚA INFORMAȚIEI / INFORMATION SCIENCE

Nicolae SFETCU
Implementing Artificial Intelligence in National Security
Implementarea inteligenței artificiale în securitatea națională

Revista Intelligence Info - Ultimele articole

Considerații privind intelligence și anticiparea

|

Serviciile Statului, fiecare cu specificitățile lor, se completează și se conjugă pentru a aprecia evoluțiile lumii în totală obiectivitate, fără nici un stereotip ci, dimpotrivă, având gustul schimbărilor care trebuie identificate în amănunt. Înțelegându-se... Citeşte mai mult

Războiul electronic cognitiv avansat: sporirea superiorității strategice prin sisteme inteligente

|

Sfetcu, Nicolae (2024), Războiul electronic cognitiv avansat: sporirea superiorității strategice prin sisteme inteligente, Intelligence Info, 3:3, DOI: 10.58679/II70880, https://www.intelligenceinfo.org/razboiul-electronic-cognitiv-avansat-sporirea-superioritatii-strategice-prin-sisteme-inteligente/   Advanced Cognitive Electronic Warfare: Enhancing Strategic Superiority Through Intelligent Systems Abstract Cognitive electronic... Citeşte mai mult

Comunitatea informativă rusă

|

Serviciile şi structurile care formează comunitatea  informativă a unui  stat  reprezintă  o parte  constitutivă a puterii democratice , iar rolul unei comunităţi informative performante  este  acela  de  protecţie a naţiunii, a colectivităţii şi... Citeşte mai mult

Articolele fără specificarea altei licențe CC au licența CC BY-NC-ND.