Toate manuscrisele primite se supun unei revizii colegiale și/sau în orb simplă. Revizuirea se face timp de cca 2 săptămâni.

Manuscrisul este trimis spre revizuire după ce un redactor, în colaborare cu un membru al Consiliului științific, face o verificare primară a nivelului academic, conformitatea cu celelalte cerințe (inclusiv plagiatul), și relevanța științificiă și/sau filozofică a lucrării. În cazul în care subiectul manuscrisului este din domeniul unuia din membrii Consiliului științific, acel membru poate face o revizuire independentă, și se apelează apoi la evaluarea colegială și/sau în orb simplă a unui expert extern independent. Dacă niciun membru al Consiliului științific nu este expert în subiectul manuscrisului, se apelează direct la un revizor extern care are expertiza necesară pentru a evalua manuscrisul.

Revizorii trebuie să declare imediat un posibil conflict de interese, și să respecte orientările etice ale COPE, inclusiv confidențialitatea privind conținutul manuscrisului și neutilizarea acestuia în interes personal sau profesional. În cazul în care revizorul intenționează să implice în evaluare și alte persoane, va solicita în prealabil acordul revistei. La solicitarea revizorilor, numele acestora poate fi asociat cu manuscrisul, pentru recunoașterea cuvenită a efortului lor. Revizorii pot alege să rămână anonimi, dacă nu doresc să semneze evaluarea.

Revizorul verifică, în principal, la manuscris:

  • originalitatea și relevanța lucrării
  • metodele științifice folosite și modalitatea de proiectare a cercetării
  • teoria în sine și citarea corectă a surselor
  • calitatea generală a lucrării, completitudinea lucrării, și concluziile autorului
  • formalitatea limbajului folosit, inclusiv rezumatul și cuvintele cheie

Revizorul va face la final o recomandare pe baza evaluării, conform căreia manuscrisul poate fi publicat fără modificări, este nevoie de modificări minore sau majore, sau manuscrisul trebuie respins.

Pe tot parcursul evaluării, se va respecta confidențialitatea revizorilor și a tuturor celorlalți contributori la evaluare, ca și confidențialitatea autorului.

Pe baza revizuirii, și eventual a altor opinii, editorul decide modalitatea de publicare sau respingerea manuscrisului, informând autorul cu privire la această decizie, motivată dacă este cazul.