Emilian M. DobrescuData naşterii: 4 iunie 1954

Educaţie şi pregătire: în 1978 a absolvit Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, iar în 1983, Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Comerţ; în 1994 a susţinut teza de doctorat cu o temă despre integrarea economică, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice, Academia Română, sub coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Sorica Sava.

Activitate profesională: între 1990-2019 a fost secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie a Academiei Române şi, respectiv, al Comisiei de istorie economică şi istoria gândirii economice a Academiei Române; între 1996-2019 a fost secretar științific al aeleași secții a Academiei Oamenilor de Știință din România; 2013-2019 – cercetător științific principal I la Institutul de Economie Națională al Academiei Romîne; din anul 2000 este profesor universitar, iar din 2010 – conducător de doctorat în domeniul economie la Departamentul de științe economice, drept și sociologie al Școlii Doctorale a Academiei Române;

Specializări: a efectuat stagii de documentare, perfecţionare profesională şi colaborare ştiinţifică în Bulgaria, China, Germania, Israel, Italia, Rusia și Spania.

Activitate ştiinţifică şi publicistică: este autor şi coautor a 172 cărţi de specialitate, a participat la peste 340 sesiuni științifice interne și internaționale şi a publicat peste 950 articole apărute în publicaţii economice, precum şi în reviste ştiinţifice cotate CNCSIS, indexate în BDI, inclusiv ISI (Clarivate Alalitics).

Notorietate ştiinţifică şi profesională: este membru de onoare al Asociaţiei Internaţionale Sonnenberg, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, membru al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma etc.; membru în comitete de organizare ştiinţifică a mai multor conferinţe din ţară şi străinătate, membru în comitete de redacţie al unor reviste de economie şi sociologie, cotate ştiinţific din România, întemeietor şi co-organizator al Şcolii Academice de Sociologie din România, care a ajuns în 2019 la a XIII-a ediție, întemeietor și co-organizator al Școlii Academice Gheorghe Lazăr (a VI- ediție în 2022).