Alba Iulia PopescuEmail: albatanasescu@hotmail.com

 Martie 2021 – prezent

 

 

 

 

 

Octombrie 2019 – prezent

 

 

 

 

 

 

Octombrie 2019 – prezent

 

 

 

  

Conferenţiar universitar

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” / Colegiul Național de Apărare, Șoseaua Panduri, nr. 68-72, cod 050662, Bucureşti, România.

▪  Învăţământ şi cercetare ştiinţifică, contract Nr. 239  / 30.09.2019

 

Tipul sau sectorul de activitate:  Învăţământ şi cercetare ştiinţifică

 

Profesor asociat

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” / Facultatea de Comandă şi Stat Major, Departamentul de Conducere Strategică, Șoseaua Panduri, nr. 68-72, cod 050662, Bucureşti, România.

▪  Învăţământ. prelegeri de „Geopolitică şi Geostrategie”, contract Nr. 239  / 30.09.2019

 

Tipul sau sectorul de activitate:  Învăţământ.

 

Profesor asociat

University and College of Business and Entrepreneurship, Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Poland.

▪  Curs şi seminar „Geopolitică şi Geostrategie”, contract NIP : 661-12-59-598

 

Tipul sau sectorul de activitate:  Învățământ. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

Aprilie 2021

 

 

 

 

 

Noiembrie 2020 – prezent

 

 

 

 

 

 

Februarie 2017 – Iulie 2017

Studii postuniversitare.

George C. Marshall – European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Germania

Seminar special în Securitate Regională / Special Seminar in Regional Security.

Diplomă de absolvire.

 

Studii universitare de doctorat

Academia Română, Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române, Calea Victoriei 125, Sector 1, 010071 Bucureşti,  România.

Domeniul: Filologie

Tema tezei de doctorat: „Puterea celui slab: tactici şi strategii de război hibrid împotriva ocupației străine, oglindite în tradiția folclorică a poporului român”.

Conducător de doctorat – Academician CSI Cornelia-Sabina Ispas.

 

Curs postuniversitar de carieră. Pregătirea personalului didactic

  Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti, România.

Program de formare psihopedagogică nivel I

  Certificat de absolvire Seria A Nr. 0000342 din 30.05.2019.

·         Metodica predării, Psihopedagogie, Pedagogie, Didactica specialității, Informatică etc.

   
Mai 2015 Curs postuniversitar de carieră.
CRISMART – Crisis Manangement Research and Training  /  Swedish Defense University,   Försvarshögskolan Box 27805 115 93 Stockholm, Sweden.

Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în Managementul crizelor / Crisis management research.

Diplomă de absolvire.

Octombrie 2009 – Decembrie 2009 Curs postuniversitar de carieră.
Colegiul Naţional de Apărare/ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Şoseaua Panduri, nr. 68-72, cod 050662, Bucureşti, România.

Curs postuniversitar de Introducere în Securitatea naţională.

Certificat de absolvire Seria H Nr. 0001062 din 24.12.2009 (Tema lucrării de absolvire: „Noua structură de putere a lumii”).

Octombrie 2012 –   Decembrie 2015 Studii universitare de doctorat.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Şoseaua Panduri, nr. 68-72, cod 050662, Bucureşti, România.

Domeniul: Informaţii şi securitate naţională / Doctorat în informaţii şi securitate naţională

Tema tezei de doctorat: „Caracterul pivotal al Africii Subsahariene şi implicaţiile acestuia asupra securităţii naţionale şi euroatlantice”.

Diplomă de Doctor Seria J Nr. 0016322 din 30.06.2016.

   
Octombrie  2014 – Februarie 2016 Studii universitare de masterat.
Facultatea de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”,  Șoseaua Odăii 20-22, cod 075100,  București, România.

Studii universitare de masterat în Managementul Informaţiilor în combaterea terorismului  / Informaţii şi securitate naţională

Diplomă de Master Seria MA Nr. 0052333 din 30.05.2019 (Tema lucrării de disertaţie: „Ce se ascunde în spatele Boko Haram”).

·         Politici şi strategii de securitate, Incidenţa fenomenului Al Qaida in Europa – Studii de caz, Politici şi strategii de combatere a finanţării terorismului, Operaţiuni multinaţionale în combaterea terorismului, Diplomaţia în prevenirea şi combaterea terorismului, Mass-media şi terorismul: de la cauză la efect, Psihosociologia terorismului, Managementul şi comunicarea în situaţii de criză teroristă, Tehnici de negociere în situaţii de criză, Managementul proiectelor, Tendinţe ale fenomenului terorist internaţional. Disoluţia terorismului structurat etc.

 

Octombrie 2010 – Iulie 2012 Studii universitare de masterat.
Catedra de Sănătate Publică şi Management a Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”,  Bulevardul Eroii Sanitari 8, cod  050474, București,  România.

Studii universitare de masterat în Managementul Sănătăţii publice şi al Serviciilor de Sănătate / Sănătate

Diplomă de Master Seria I Nr. 0011219 din 16.05.2013 (Tema lucrării de disertaţie: „Caracteristici socio-economice ale regiunilor de dezvoltare din România în relaţie cu starea de sănătate a populaţiei”).

·          Management sanitar, Demografie, Epidemiologie, Statistică Medicală, Psihologie medicală, Sociologie, Etică şi deontologie medicală, Igienă publică,  Managementul crizelor sau dezastrelor în sănătatea publică etc.
   
Octombrie 2008 – Iunie 2010 Studii universitare de masterat.
Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii de Stat „Lucian Blaga”, Bulevardul Victoriei, Nr.10, cod 550024, Sibiu, România.

Studii universitare de masterat în Relaţii internaţionale şi sisteme de securitate / Ştiinţe politice.

Diplomă de master Seria A  Nr. 0055401 din 24.05.2013 (Tema lucrării de disertaţie: „Spaţiul islamic – provocarea lumii moderne”).

·          Politici de securitate, Relaţii internaţionale, Securitate naţională şi euroatlantică, Managementul crizelor, Relatţia civili – militari etc.
Octombrie 1988 – Iulie 1995 Studii universitare de licenţă – Medicină generală.
Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bulevardul Eroii Sanitari 8, cod 050474, București,  România (medie de licenţă 10).

Diplomă de licenţă Seria N Nr. 005578 din 09.01.1996.

·          Discipline medicale preclinice şi clinice.

 

LISTA

COMPLETĂ DE LUCRĂRI

 

Conf. univ. dr. Alba Iulia Catrinel POPESCU

 

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7354-213X

 

 

 1. Lista celor 10 lucrări relevante

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Tabloul demografic al macroregiunilor şi regiunilor de dezvoltare ale României anului 2019. Tendinţe evolutive până în anul 2040. Impactul potenţial asupra securităţii naţionale. Partea a II-a – Dinamica demografică, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2020, ISBN: 978-606-660-429-1, p. 170, Literatură enciclopedică, Cota 78900.
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Dimensiunea medicală a securităţii: Definiţia şi măsurarea stării de sănătate a unei populaţii, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2021, ISBN: 9786066604468, p.55, Literatură militară, Cota 1720.
 3. Alba Iulia Catrinel POPESCU, JUCĂTORUL DIN UMBRĂ. Caracterul pivotal al Africii Subsahariene şi implicaţiile acestuia asupra securităţii euro-atlantice  – Editura Militară, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-973-32-1022-1, CIP nr. 32.01:913(100), pag. 308, Literatură enciclopedică, Cota 78366.
 4. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Analize incomode, Editura Militară, Bucureşti, 2020, ISBN 978-973-32-1164-8, pag. 254, 32:355.02/P81, Literatură enciclopedică, Cota 78849.
 5. Alba Iulia Catrinel POPESCU, „Spațiile de dominaţie ale Imperiului” – Marea Strategie de transformare a Rusiei în hegemon al Eurasiei /The Domination Zones of the Empire” – The Grand Strategy to Turn Russia into a Hegemon of Eurasia, Editura Top Form, Bucureşti, 2022, ISBN 978-606-080-037-8, CIP nr. 06521/ 20.06.2022, ediție bilingvă româno – engleză, p. 224, Literatură enciclopedică, Cota 79103.
 6. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Geopolitică şi pandemie: Impactul geopolitic al pandemiei COVID-19 asupra trilateralei puterilor ordonatoare ale sistemului internaţional şi Uniunii Europene, Editura Top Form, Bucureşti, 2020, ISBN: 978-606-080-005-7, p.180, 32:355.02/P81, Literatură enciclopedică, Cota 78891.
 7. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Principalele riscuri şi ameninţări la frontiera estică a NATO, în revista „Gândirea Militară Românească”, Revistă de ştiinţă militară şi studii de securitate editată de Statul Major al Apărării; Nr. 1/ 2022, pp. 102-121, ISSN Print: 1454-0460, ISSN Online: 1842-8231.
 8. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Control of key maritime straits – China’s global strategic objective, The 11th International Scientific Conference “Defence Resources Management in the 21st Century” Braşov, November 10th -11th 2016, în Defense Resources Management in the 21st Century Journal, Brasov: Romanian National Defense University, Regional Department of Defense Resources Management Studies, ISSN: 2248 – 2245 (CD-ROM), ISSN:2248 – 2385 (online).
 9. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Impactul securitar al militarizării spaţiului cosmic, în revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Vol. 11, No. 1 (2022), DOI: 10.53477/2065-8281-22-54, pp. 16-33, ISSN print: 1584 – 1928, ISSN on line: 2065 – 8281.
 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Impactul geopolitic al tehnologiilor emergente, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“,Vol. 10 No. 4 (2021), 7 – 21, ISSN print: 1584 – 1928, ISSN on line: 2065 – 8281, DOI: 10.53477/2065-8281-21-37.

 

 1. Teza de doctorat

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Caracterul pivotal al Africii Subsahariene şi implicaţiile acestuia asupra securităţii euro-atlantice, Teză de doctorat, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2015, p. 506, Literatură militară generală, cota D.3975.

 

 1. Brevete de invenție și alte titluri de proprietate intelectuală

 

********

 

 1. Cărți și capitole în cărți; cursuri universitare; manuale; studii științifice

 

D.1. Cărți (unic autor)

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Ce se ascunde în spatele BOKO HARAM? – Colecţia „Geopolitica”, Editura Top Form, Bucureşti, 2016, ISBN 978-606-8550-37-4, CIP nr. 07476/23.03.2016, pag. 146, 323.28, Literatură enciclopedică, 78364.
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, JUCĂTORUL DIN UMBRĂ. Caracterul pivotal al Africii Subsahariene şi implicaţiile acestuia asupra securităţii euro-atlantice  – Editura Militară, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-973-32-1022-1, CIP nr. 32.01:913(100), pag. 308, 32:355.02, Literatură enciclopedică, 78366.
 3. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Analize incomode, Editura Militară, Bucureşti, 2020, ISBN 978 – 973 – 32 – 1164 -8, pag. 254, Literatură enciclopedică, Cota 78849.
 4. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Geopolitică şi pandemie: Impactul geopolitic al pandemiei COVID-19 asupra trilateralei puterilor ordonatoare ale sistemului internaţional şi Uniunii Europene, Editura Top Form, Bucureşti, 2020, ISBN: 978-606-080-005-7, p.180, 32:355.02/P81, Literatură enciclopedică, Cota 78891.
 5. Alba Iulia Catrinel POPESCU, „Spațiile de dominaţie ale Imperiului” – Marea Strategie de transformare a Rusiei în hegemon al Eurasiei / The Domination Zones of the Empire” – The Grand Strategy to Turn Russia into a Hegemon of Eurasia, Editura Top Form, Bucureşti, 2022, ISBN 978-606-080-037-8, CIP nr. 06521 / 20.06.2022, ediție bilingvă româno – engleză, p.224, Literatură enciclopedică, Cota 79103.

Cartea a fost tradusă în limba poloneză și a fost publicată cu titlul Strefy dominacji imperium: Wielka strategia przemiany Rosji w hegemona Eurazji, de către Wydawnictwo Gołuchowski, Polonia, 2023, p. 102, ISBN 978-83-64557-71-2.

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, România – între „gura de rai” geografică și răspântia geopolitică, Editura Militară, București, 2023, ISBN 978-973-32-1285-0 (în curs de apariție conform dovezii printate).

 

D.2. Capitole în cărți

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Evoluţia relaţiilor diplomatice dintre România şi statele Africii Subsahariene, în volumul colectiv al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România intitulat „Politica externă şi diplomaţia României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari” coordonat de ambasador Ion. M. Anghel şi academician Victor Spinei, Volumul II – „România, factor activ în viaţa internaţională”, Colecţia Civilizaţia Românească, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018, ISBN 978-973-27-3046-1, pag. 963, pp. 459 – 476.

 

D.3. Tratate, monografii

       

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Tratat de Geopolitică, Volumul 1 – Geopolitica puterii maritime – Editura Top Form, Bucureşti, 2020, CIP 25513 / 11.12.2020, ISBN 978-606-080-008-8, ISBN 978-606-080-009-5, p.340.

Alba Iulia Catrinel POPESCU, Tratat de Geopolitică, Volumul 2 – Geopolitica puterii continentale – Editura Top Form, Bucureşti, 2020, CIP 26568 / 23.12.2020, ISBN 978-606-080-008-8, ISBN 978-606-080-010-1, p.313.

 

D.4. Cursuri universitare, manuale

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Geopolitică şi geostrategie – Curs universitar, Volumul I – Şcolile de gândire geopolitică şi geostrategică, Editura Top Form, Bucureşti, 2021, ISBN 978-606-080-031-6; ISBN 978-606-080-032-3, p. 257.

Alba Iulia Catrinel POPESCU, Geopolitică şi geostrategie – Curs universitar, Volumul II – Geopolitica internă a statului, Editura Top Form, Bucureşti, 2022, ISBN 978-606-080-031-6, ISBN 978-606-080-049-1, p.222.

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Geopolitică şi geostrategie – Suport de curs, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2022, ISBN 978-606-660-466-6; ISBN online 978-606-660-467-3, p. 96.

 

D.5. Studii  științifice

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Tabloul demografic al macroregiunilor şi regiunilor de dezvoltare ale României anului 2019. Tendinţe evolutive până în anul 2040. Impactul potenţial asupra securităţii naţionale. Partea I – Statica demografică, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2020, ISBN: 978-606-660-442-0; ISBN: 978-606-660-420-8, p. 200, Literatură enciclopedică, Cota 78890.
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Tabloul demografic al macroregiunilor şi regiunilor de dezvoltare ale României anului 2019. Tendinţe evolutive până în anul 2040. Impactul potenţial asupra securităţii naţionale. Partea a II-a – Dinamica demografică, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2020, ISBN: 978-606-660-429-1, p. 170, Literatură enciclopedică, Cota
 3. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Dimensiunea medicală a securităţii: Definiţia şi măsurarea stării de sănătate a unei populaţii, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2021, ISBN: 9786066604468, p.55, Literatură militară, Cota 1720.

 

 1. Articole publicate în reviste din fluxul științific internațional indexate BDI

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Aspecte cu privire la evoluţia relaţiilor militare dintre România şi statele subsahariene înainte şi după evenimentele din decembrie 1989, în revista «Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“», 4, nr. 2 (2017), Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, ISSN print: 1584 – 1928, ISSN on line: 2065 – 8281, pp. 17 – 26, Literatură militară generală, R.1694.
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Arme biologice şi vectori pandemici, în revista „Gândirea Militară Românească”, Revistă de ştiinţă militară şi studii de securitate editată de Statul Major al Apărării; 3/ 2020, pp. 24 – 53, ISSN Print: 1454-0460, ISSN Online: 1842-8231;
 3. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Regiunea Mării Negre – identitate geografică, geopolitică, geostrategică şi geo-economică, în revista „Gândirea Militară Românească”, Revistă de ştiinţă militară şi studii de securitate editată de Statul Major al Apărării; Nr. 3/ 2021, pp. 228-247, ISSN Print: 1454-0460, ISSN Online: 1842-8231;
 4. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Grand EthiopianRenaissance Dam and the risk of a war in the Horn of Africa, în revista «„Ante Portas” – Security Studies Journal» / «„Ante Portas” – Studia nad Bezpieczeństwem» 2017, No 2(9), Security Issues in Sub-Saharan Africa, College of Business and Enterpreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski, Poland, ISSN: 2353 – 6306, pp.121 – 145.
 5. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Trei scenarii privind dinamica geopolitică regională după revenirea la putere a talibanilor în Afganistan, în revista „Gândirea Militară Românească”, Revistă de ştiinţă militară şi studii de securitate editată de Statul Major al Apărării, Nr. 3/ 2021, pp. 110-143, ISSN Print: 1454-0460, ISSN Online: 1842-8231.
 6. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Somalia – Studiu de caz privind fragmentarea unui stat omogen etnic şi confesional, în revista «Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“», 10, No. 3 (2021), pp.162-176, DOI: 10.53477/2065-8281-21-36, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, ISSN print: 1584 – 1928, ISSN on line: 2065 – 8281.
 7. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Evoluţia relaţiilor economice dintre România şi statele subsahariene înainte de evenimentele din decembrie 1989 şi în primele două decenii ale tranziţiei spre economia de piaţă, în revista „Impact Strategic”, Vol. 80, Nr. 3 / 2021, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, pp. 96-115, ISSN:1582-6511, e-ISSN: 1842-810X ISSN-L: 1582-6511.
 8. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Impactul pe termen scurt şi mediu al atacurilor islamiștilor din Al Qa’ida asupra Statelor Unite ale Americii, din 11 septembrie 2001, în revista „Impact Strategic”, Vol. 80, Nr. 3 / 2021, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, pp. 65-78, ISSN: 1582-6511, e-ISSN: 1842-810X ISSN-L: 1582-6511.
 9. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Observaţii despre războiul de a cincea generaţie şi cel de-al Doilea Război din Nagorno-Karabakh, în revista «Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“», Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 10 No. 4 (2021), DOI: 10.53477/2065-8281-21-40, pp. 39-45, ISSN print: 1584 – 1928, ISSN on line: 2065 – 8281.

Articolul a fost tradus în limba azeră / turcă cu titlul BEŞİNCİ NƏSİL MÜHARİBƏLƏR VƏ İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ şi a fost publicat la Baku, în „Hәrbi Bilik” – jurnalul militar științifico-teoretic al Ministerului Apărării al Republicii Azerbaijan, Nr.1, ianuarie-martie 2022;

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Impactul geopolitic al tehnologiilor emergente, în revista «Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“», Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Vol. 10 No. 4 (2021), DOI:53477/2065-8281-21-37, pp. 07-21, ISSN print: 1584 – 1928, ISSN on line: 2065 – 8281.
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Principalele riscuri şi ameninţări la frontiera estică a NATO, în revista „Gândirea Militară Românească”, Revistă de ştiinţă militară şi studii de securitate editată de Statul Major al Apărării; Nr. 1/ 2022, pp. 102-121, ISSN Print: 1454-0460, ISSN Online: 1842-8231.
 3. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Impactul securitar al militarizării spaţiului cosmic, în revista «Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“», Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Vol. 11, No. 1 (2022), DOI: 10.53477/2065-8281-22-54, pp. 16-33, ISSN print: 1584 – 1928, ISSN on line: 2065 – 8281.
 4. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Ameninţarea tăcută – jocul geopolitic al Chinei în regiunea Mării Negre, „INFOSFERA” – Revista de studii de securitate si Informații pentru Apărare, Anul XIII, Nr.3/2021, pp. 28-45, ISSN: 2065-3395, DOI: 53477/2668-5094-21-18, BDI: CEEOL, EBSCO, Crossref, disponibil la https://www.mapn.ro/publicatii_militare/arhiva_infosfera/documente/2021/3_2021.pdf.
 5. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Migraţia africană spre Europa – rutele continentale spre porturile libiene şi somaleze,  în revista „INFOSFERA” – Revista de studii de securitate şi Informații pentru Apărare, Anul VIII, Nr.3/2016, 27-40, ISSN: 2065-3395.
 6. Alba Iulia Catrinel POPESCU, The Islamic State versus Al Qa’ida – Who will win?, în revista „INFOSFERA” – Revista de studii de securitate şi Informații pentru Apărare, Anul VIII, Nr.1/ 2016,  pp.53-61, ISSN: 2065-3395.
 7. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Impactul crizei medicale generate de pandemia COVID-19 asupra actorilor statali, în revista „INFOSFERA” – Revista de studii de securitate şi Informații pentru Apărare,, Vol.12, Nr.3 / 2020, pp. 49-57, ISSN: 2065-3395.
 8. Alba Iulia Catrinel POPESCU, The theory of the global domination Russian Geostrategy conceptual framework in the Black Sea Region, în revista „International Journal of Economics and Business Administration”, 2017, Volume V, Issue 2, DOI: 10.35808/ijeba/128, pp. 42-61, ISSN: 2241-4754.
 9. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Russia’s strategy in sub-Saharan security in the wake of the Ukraine crisis, în revista „International Journal of Economics and Business Administration”,  2017, Issue: 3, LENSID: 146-193-758-655-501; DOI: 10.35808/ijeba/133; pp. 31-43, ISSN: 2241-4754.
 10. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Caracterul pivotal al Africii Subsahariene şi implicaţiile acestuia asupra securităţii euro-atlantice (I), în revista „Pulsul Geostrategic”, Nr. 209, An IX/17 – 5 Martie 2016, Editată de INGEPO-Consulting Braşov, pp.13-19, ISSN: 1843-701X.
 11. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Criza geopolitică a zonei pivot subsahariene şi implicaţiile acesteia asupra securităţii euro-atlantice (II), în revista „Pulsul Geostrategic”, Nr. 210 An IX/18-20 martie 2016, Editată de INGEPO-Consulting Braşov, 22-31, ISSN: 1843-701X.
 12. Alba Iulia Catrinel POPESCU, The decline of Kemalism and Turkey’s „grey zone” destiny, în revista „The Geostrategic Pulse” Supplement, No. 237, 20 May 2017, Published by INGEPO-Consulting Braşov, ISSN: 1843-701X, pag. 28.
 13. Alba Iulia Catrinel POPESCU, The geopolitical impact of the peace deal between the Israel and the United Arab Emirates, în revista „Geopolitica”, volumul „2020 Amurgul democraţiei? Punct… şi de la capăt (2)”, Anul XVIII, nr. 85 (4/2020), Editura Top Form, Bucureşti, 2020, ISSN: 1583-543X, pp. 53-58, Cota SL 1012.
 14. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Mutaţii şi tendinţe în evoluţia fenomenului terorist, în volumul „Conflicte îngheţate şi conflicte asimetrice: diplomaţie, drept internaţional umanitar, geopolitică, strategii de securitate”, Editura Top Form, Bucureşti, 2014, pp. 270-286, ISBN 978-606-8550-21-3; CIP nr. 21032/12.11.2014.
 15. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Observaţii privind actualitatea războiului hibrid. Studiu de caz Ucraina, în revista „Impact Strategic”, Nr. 4, 53/2014, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, ISSN: 1582-6511, e-ISSN: 1842-810X ISSN-L: 1582-6511, pp.124 – 138, Literatură militară generală, R.1627.
 16. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Tiberiu TĂNASE, Eşuarea Libiei. Implicaţii asupra securităţii europene, în revista „INFOSFERA” – Revista de studii de securitate si Informații pentru Apărare, Anul VII/2015, pp. 41-49, ISSN: 2065-3395.
 17. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Public health security – a autonomous dimension of national security, în volumul PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CLIMATE CHANGE AND HEALTH – GLOBALLY AND LOCALLY, Thematic Compendium, International Scientific Forum “Danube – River of Cooperation”, Belgrade, 2021, ISBN-978-86-82825-22-7, pp. 320-333.

 

 1. Articole/studii în extenso apărute în volumele unor conferințe științifice internaționale

 

F.1. Indexate ISI

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, E-learning in the post-pandemic future, International Scientific Conference eLearning and Software for Education, April 22th – April 23rd, 2021, organizată de Departamentul pentru învăţământ la distanţă din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, Vol.1, pp. 43-47, ISSN print: 1210-3292, ISSN online: 2336-2995, DOI: 10.12753/2066-026X-21-005, EID: 2-s2.0-85127234236, indexare Scopus (Scopus Author ID: 57555505600), disponibil la https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2021&index=papers&vol=38&paper=cc02bf5a470b6a74748e854b01623410; http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85127234236&partnerID=MN8TOARS.
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, E-learning and the technological era.  Why the most technologically advanced countries are in the forefront of e-learning industry?, The 18th International Scientific Conference eLearning and Software for Education „Strenghtening resilient education and training through eLearning” Bucharest, May 12-13, 2022, Vol.1, Editura Univesitaria, 2023, pp. 62-70, ISSN 2066-026X, ISSN-L 2066-026X, ISSN-CD 2343-7669.

 

            F.2. Indexate BDI

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Control of key maritime straits – China’s global strategic objective, The 11th International Scientific Conference “Defence Resources Management in the 21st Century” Braşov, November 10th -11th 2016, în Defense Resources Management in the 21st Century Journal, Brasov: Romanian National Defense University, Regional Department of Defense Resources Management Studies, ISSN: 2248 – 2245 (CD-ROM), ISSN:2248 – 2385 (online).
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Tiberiu Tănase, Chinese “Belt and Road Initiative” – The Birth of a New Hegemony?, Conferinţa Internaţională Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate” Ediţia a X-a, Sibiu, 27-29 mai 2016, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”. Articolul publicat în limba engleză în revista STUDIA SECURITATIS, Nr. 1/2016, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ISSN (print) 1843-1925, pp. 36 – 44.
 3. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Transhumanism, emerging technologies and the security environment of the future, International Scientific Conference STRATEGIES XXI of „Carol I” National Defence University, July 28-30 2022, Volume XVIII, „Carol I” National Defense University Publishing House, pp. 524-532, DOI: 10.53477/2971-8813-22-60, ISSN (online) 2971-8813; ISSN-L 2971-8813.
 4. Alba Iulia Catrinel POPESCU, The impact of the COVID-19 pandemic on the global geopolitical game, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „The New Great Depression. Faces, Course and Ramifications of the COVID-19 Pandemic” organizată de University of Business and Entrepreneurship (gazda conferinţei), Caucasian International University in Tbilisi, Chernivtsi National University, Lviv National Medical University, Lviv Medical Academy, Central European Institute of Research and Strategic Analysis, în Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia, 13-14 octombrie 2022, în curs de publicare în revista «„Ante Portas” – Security Studies Journal» / «„Ante Portas” – Studia nad Bezpieczeństwem», Nr.1, 2023;

 

F.3. Comunicări științifice în volume neindexate

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Scurte observaţii despre instrumentele de operare ale teoriei realismului politic, în volumul intitulat  „Studii de istorie VII”,  coordonat de Constantin Buşe şi Ionel Cândea, sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţiunea de ştiinţe istorice şi arheologice, Editura „Istrios” a Muzeului Brăilei „Carol I”,  Brăila, 2017, ISBN: 987-606-654-001-8, ISBN: 978-606-654-235-7, pp. 849 – 862.
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Scurte observaţii despre constructivism, teoria ciocnirii civilizaţiilor și paradigma securității umane, în volumul intitulat „Dreptul Internaţional Umanitar: Cadrul Legislativ intern şi internaţional cu privire la protecţia patrimoniului cultural al omenirii”, Colecţia „Cartea ARDUPH” nr.12, Editura KARTA-GRAPHIC, Ploieşti, 2017, ISBN: 978-606-693-096-3, pp. 225 – 235.
 3. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Care este „reţeta” unei lumi mai sigure?, în volumul intitulat „Studii de istorie V”, coordonat de Constantin Buşe şi Ionel Cândea, sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţiunea de ştiinţe istorice şi arheologice, Editura „Istrios” a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, ISBN:978-606-654-001-8; ISBN: 978-606-654-194-7, pp. 579-585.
 4. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Consideraţii asupra conceptelor de pace, violenţă, criză, conflict şi război, în volumul intitulat „Dreptul internaţional umanitar: actualităţi, perspective, provocări”, Colecţia „Cartea ARDUPH” nr.7, Editura KARTA-GRAPHIC, Ploieşti, 2015, ISBN 978-606-693-043-7, pp. 104-121.
 5. Alba Iulia Catrinel POPESCU, De la Mircea cel Mare în contemporaneitate – România, factor de mediere şi echilibru în bazinul Mării Negre, în volumul sesiunii de comunicări științifice „Retrăiri istorice în veacul XXI”, ediţia a XIV-a, 7-8 septembrie 2018, Maia Catargi, Ialomiţa, Volumul XII „1918 – 2018; Centenarul Marii Uniri”, Editura Rocart, București, 2019, pp. 489 – 497.
 6. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Georges Clemenceau – de la activistul socialist radical, la omul de stat care a prezidat Conferința de Pace de la Paris, în volumul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Retrăiri istorice în veacul XXI”, ediţia a XVI-a, Octombrie 2020, Maia Ialomiţa, Volumul XIV „De la Trianon la Dictatul de la Viena sau de la Făurirea la Destrămarea României Mari”, Editura Izvorul Cuvântului, 2020, pp. 377-386.
 7. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Regina Maria în apărarea frontierelor României Întregite – Turneul american, în volumul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Retrăiri istorice în veacul XXI”, ediţia a XVIII-a, Septembrie 2022, Maia Ialomiţa, Editura Ro.cart, ISBN: 978-606-94666-8-3, pp. 349-358.
 8. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Tiberiu Tănase, Opinions regarding Education and Training of Intelligence Analysts in an ever-changing world, Conferinţa Internaţională Intelligence in the Knowledge Society 2016, organizată de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, în perioada 13-14 octombrie 2016.
 9. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Controlul zăcămintelor de metale rare – Cheia reconfigurării sistemului internaţional, „Conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII XXI cu tema: Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, 21-22 noiembrie 2013”, Volumul I, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2013, Colecţia UNAP Cercetare Știinţifică, ISSN: 1844-3087, pp. 155-165, Literatura militară generală, C.1453. 355 / 359 [063] / C65.

            *Articolul, tradus în limba engleză, cu titlul The control over rare earth deposits – The key of           the reconfiguration of the International System, a fost publicat în volumul intitulat        „International scientific conference STRATEGIES XXI with the theme: The complex and       dynamic nature of the Security Environment, November 21-22, 2013”, „Carol I” National    Defence University Publishing House, Bucharest, 2013, Colecţia UNAP Cercetare Știinţifică,     ISSN: 2285-8318, pp. 330-340. Literatură militară generală, C.1455. 355 / 359 [063] / I-58.

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Sub Saharan Africa – The Geopolitical pivot of Global Domination, Conferinţa Internaţională Strategii XXI, ediţia a IX-a cu tema „Strategic Changes in Security and International Relations in the Early 21-st Century”, organizată de Departamentul de Operaţii Întrunite, Studii Strategice și de Securitate al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, în perioada 18 – 19 Aprilie  2013; articolul a fost publicat în limba engleză în volumul intitulat „Proceedings the 9th International Conference „Strategies XXI”: „Strategic changes in security and international relations in the early  21st century” Volume 2, April 18-19, 2013, Bucharest, Romania, ISSN: 2285-8318, ISSN-L: 2285-8318, pp.89-96, Literatura militară generală,  C.1428. 355 / 359 [063] / P93.
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Sudan: The analysis of a failed state, Conferinţa Internaţională „40 years after the 1973 Arab – Israeli War, (Re)shaping Greater Middle East”, International Conference at Romanian Diplomatic Institute, organizată de Facultatea de Știinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti şi de Institutul Diplomatic Român, în perioada 03 – 04 Decembrie 2013.
 3. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Tiberiu TĂNASE, Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o lume în continuă schimbare,” INTELLIGENCE INFO”, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022, pp. 23-35, ISSN 2821-8159, ISSN-L 2821-8159, DOI 10.58679/II62403, disponibil la https://www.intelligenceinfo.org/consideratii-privind-educatia-si-formarea-analistilor-de-intelligence-intr-o-lume-in-continua-schimbare/.

 

 1. Alte lucrări, contribuții și activităţi științifice

 

G.1.  Granturi de cercetare

 1. Membru în echipa proiectului internațional de cercetare științifică prin competiție intitulat „Ring Around Russia: Partnership for Law” – „Inel în jurul Rusiei: Parteneriat pentru Lege”, derulat de cercetători și cadre didactice de la Colegiul de Drept din Syracuse și Maxwell School of Citizenship and Public Affairs (S.U.A.), Universitatea Tehnică din Tallinn (Estonia), Universitatea din Finlanda de Est (Finlanda), Universitatea din Bergen (Norvegia), Universitatea din Bialystok (Polonia), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Universitatea din Trnava (Slovacia), Centrul Stanislav Dnistrianskyiy pentru Drept și Politică (Ucraina), Universitatea Catolică Ucraineană (Ucraina).

 

G.2. Rapoarte de cercetare științifică

 

 1. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Africa Subsahariană – pivot geopolitic al competiţiei globale, Referat de cercetare științifică nr. 1, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2013, 110 pag. Literatură militară generală, Cota D.3554.
 2. Alba Iulia Catrinel POPESCU, Criza pivotului geopolitic african. Implicaţiile transformărilor geopolitice din Africa Subsahariană asupra securităţii euro-atlantice, Referat de cercetare științifică nr. 2, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2014, 110 pag. Literatură militară generală, Cota D.3777.
 3. Alba Iulia Catrinel POPESCU, România şi tabla de şah subsahariană. Evoluţia relaţiilor politice, conomice, militare româno-africane. Rolul potenţial al României în calitate de stat membru N.A.T.O. şi U.E. în redesenarea sferelor de influenţă locale, Referat de cercetare științifică nr. 3, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2014, 118 pag. Literatură militară generală, Cota D.3778.

 

G.3. Participare în consilii de redacție / comitete ale unor manifestări științifice

 

 1. Membru în colegiul de redacţie al revistei „Studii şi Comunicăripublicație fondată de academicianul Gleb Drăgan”, a Diviziei de Istoria Științei (D.I.S.) a Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (C.R.I.F.S.T.) al Academiei Române.
 2. Membru în colegiul de referenţi ştiinţifici şi secretar ştiinţific al publicaţiei „GeoPolitica: Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi Geostrategie”.
 3. Membru în colegiul de redacţie al revistei „Ante-Portas Security Studies” Polonia.
 4. Membru în consiliul ştiinţific al publicaţiei «Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”».
 5. Membru în consiliul editorial al revistei „Mili Tәhlükәsizlik vә Hәrbi Elmlәr”, a  Colegiului de Război al Forţelor Armate ale Republicii Azerbaijan;
 6. Membru în consiliul editorial al revistei „Pulsul Geostrategic”.
 7. Membru în comitetul știinîific al Conferinţei anuale a Colegiului Naţional de Apărare, 2020;
 8. Membru în comitetul de organizare al Conferinţei anuale a Colegiului Naţional de Apărare,  2021;
 1. Membru în consiliul ştiinţific al Conferinţei anuale a Colegiului Naţional de Apărare, „ROMANIA AND THE NEW DYNAMICS OF INTERNATIONAL SECURITY” 2021;
 1. Membru în comitetul de organizare al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „THE SECOND KARABAKH WAR AS A NEW GENERATION WARFARE” – THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ANNIVERSARY OF THE VICTORY ACHIEVED IN THE 44 DAY PATRIOTIC WAR, organizate de Colegiul de Război al Forţelor Armate ale Republicii Azerbaijan, 21-22 Octombrie 2021;
 1. Membru în comitetul ştiinţific al International Scientific Conference STRATEGIES XXI a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 28-30 iunie 2022.
 1. Membru în consiliul ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „The New Great Depression. Faces, Course and Ramifications of the COVID-19 Pandemic”, organizată de University of Business and Entrepreneurship (gazda conferinţei), Caucasian International University in Tbilisi, Chernivtsi National University, Lviv National Medical University, Lviv Medical Academy, Central European Institute of Research and Strategic Analysis, în Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia, în 13-14 octombrie 2022.
 1. Membru în comitetul ştiinţific al International Scientific Conference STRATEGIES XXI a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 28-29 iunie 2023.
 2. Membru în comitetul de organizare al International Scientific Conference STRATEGIES XXI a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 28-29 iunie 2023.
 3. Vicepreședinte al comitetului de organizare al conferinţei ştiinţifice internaţionale la nivel de experți „Russo-Ukrainian War 2022-2023. Origins, causes, course and effects”, care va fi organizată în Ostrowiec Świętokrzyski, în perioada 15-16 iunie 2023, de către Universitatea de Științe Aplicate „Józef Gołuchowski” (Polonia), Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” Cernăuți (Ucraina), Universitatea Națională din Ostroh (Ucraina), Universitatea Națională de Medicină „Danylo Halytsky” din Lviv (Ucraina), Universitatea de Stat „Nizhyn Mykola Gogol” (Ucraina), Universitatea Internațională din Caucaz ( Georgia), Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (România), Institutul Central-European de Cercetare şi Analiză Strategică CIRSA (Polonia).

 

G.4. Participare în asociații profesionale

 

 1. Membru al Uniunii Jurnaliştilor Profesionişti din România (U.Z.P.R.).
 2. Membru susţinător al Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România (A.O.R.R.).

 

G.5. Participare în organizații în domeniul educației și cercetării

 

 1. Vicepreşedinte al Diviziei de Istoria Ştiinţei şi membru titular al Comitetului Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (C.R.I.F.S.T.) din cadrul Academiei Române.
 2. Membru al Asociaţiei de Geopolitică „Ion Conea”, România.
 3. Membru în consiliul consultativ internațional al RIEAS – Research Institute for European and American Studies, Grecia.
 4. Membru în Comisia de Etică universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” prin decizia Comandantului / Rectorului U.N.Ap. „Carol I” nr. A1-4435 din 26.10.2020.
 5. Membru în Consiliul Ştiinţific al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în comisia pentru armonizarea cadrului normativ intern în domeniul cercetării ştiinţifice prin O.Z.U. 227 / 12.11.2020.
 6. Secretar al Consiliului de Departament al Departamentului de Studii de Securitate şi Leadership din cadrul Colegiului Național de Apărare;
 7. Membru al Asociației Naționale a Cavalerilor de CLIO.

 

G.6. Participare în calitate de key-note speaker la conferinţe internaţionale și naționale

 

 1. „THE SECOND KARABAKH WAR AS A NEW GENERATION WARFARE – THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ANNIVERSARY OF THE VICTORY ACHIEVED IN THE 44 DAY PATRIOTIC WAR”,  The War College of the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan, 22 octombrie 2021.
 2. The International Scientific Conference „From Intermarium to Three Seas Initiative. Integration and Collective Security Conceptions in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries”, The College of Business and Entrepreneurship din Ostrowiec Świętokrzyski, Poland, 16-18 octombrie 2019.
 3. „Building the post-pandemic world. The path to a more sustainable, resilient and safe society”, Forumul „Împreună protejăm România”, a şasea ediţie, Panelul Defense, 8 noiembrie 2021.
 4. „China in Central Europe and Black Sea Region”, Thursday, 09.09.2021, The George C. Marshall European Center for Security Studies (GCMC) din Garmisch-Partenkirchen, Germany;
 5. Romania and the new dynamics of International Security”, The National Defense College, Bucharest, Romania, 25 iunie 2021;
 6. The International Scientific Conference „The New Great Depression. Faces, Course and Ramifications of the COVID-19 Pandemic”, University of Business and Entrepreneurship (gazda conferinţei), Central European Institute of Research and Strategic Analysis, din Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia, Caucasian International University din Tbilisi, Georgia, și Chernivtsi National University, Lviv National Medical University, Lviv Medical Academy din Ucraina;
 7. Simpozionul internaţional intitulat „The Multiple Faces of the Sino-Russian Presence in Sub-Saharan Africa” – „Multiplele fațete ale prezenței sino-ruse în Africa Subsahariană”, organizat on-line de departamentul de istorie și relații internaționale al Veritas University Abuja, Nigeria, în data de 17 decembrie 2022.
 8. Seria de conferințe „Moștenirea lui Asachi”, organizate de Academia Română – Filiala Iași în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – conferința intitulată „România – între gura de rai geografică și răspântia geopolitică”, în data de 19 ianuarie 2023.
 9. Masa rotundă cu tema „Provocările la adresa securității statelor din flancul estic al NATO”, organizată de Facultatea de Științe Militare a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Cu această ocazie am prezentat comunicarea intitulată „Riscuri și amenințări la flancul estic al NATO”.
 10. Invitat oficial al organizatorilor la Conferința regională pe tema „Black Sea Region: War in Ukraine and Beyond” – „Regiunea Mării Negre: Războiul în Ucraina și dincolo”, organizat în capitala Bulgariei, Sofia, în perioada 5-6 aprilie 2023, de către Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall” din Garmisch-Partenkirchen, Germania, și Colegiul Național de Apărare „Gheorghi Rakovski” din Bulgaria.

 

 1. Premii și diplome de excelenţă

  

 H.1. Premii

 

 1. Premiul şi Diploma de Excelenţă ale Fundaţiei „General Ştefan Guşă” pentru cercetare ştiinţifică în domeniul strategiei de apărare şi securitate acordat lucrării „Tratat de geopolitică. Geopolitica puterii continentale”. Seria 14110521, din data de 05.11.2021.
 2. Premiul „General de divizie Ştefan Fălcoianu” al Revistei „Gândirea Militară Românească” a Statului Major al Apărării acordat lucrării „Tratat de geopolitică” volumele I şi II din data de 12 noiembrie 2021.
 3. Premiul de excelenţă „Viceamiral Horia Măcellariu” la secțiunea Teorie și  artă militară navală acordat de Asociaţia „Clubul Amiralilor” pentru lucrarea „Tratat de geopolitică”, Volumul 1 – „Geopolitica puterii maritime” şi Volumul 2 – „Geopolitica puterii continentale”, din data de 26 noiembrie 2021.
 4. Premiul special al Revistei „Gândirea Militară Românească” a Statului Major al Apărării acordat articolului „Trei scenarii privind dinamica geopolitică regională după revenirea la putere a talibanilor în Afganistan”, din data de 15 noiembrie 2022;

 

H.2. Diplome de Excelenţă

 

 1. Diploma de Excelenţă cu ocazia celei de-a XV-a ediţii a Sesiunii de comunicări ştiinţifice „RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI”, organizată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Filiala Maia a Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de Clio, Maia Catargi, Ialomiţa, 6-7 septembrie 2019.
 2. Diploma de Excelenţă acordată de Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea”, Institutul Naţional de Cercetări Aero-Spaţiale „Ellie Carafoli”, Revista „GeoPolitica”, pentru implicarea personală şi sprijinul acordat la organizarea Şcolii Internaţionale de Vară „GeoPolitica” – ediţia a XVI-a, cu tema „Securitatea resurselor – timpul marilor schimbări”, Ploieşti, 11-15 septembrie 2017.
 3. Diploma aniversară acordată de Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii, „în semn de recunoştinţă şi înaltă preţuire a rezultatelor obţinute în activitatea profesională precum şi pentru contribuţia adusă la continuarea şi îmbogăţirea glorioaselor tradiţii şi la creşterea prestigiului aviaţiei române, 27.11.2019.
 4. Diploma de Excelenţă acordată de Asociaţia Culturală „La noi la români” „pentru deosebita activitate desfăşurată în slujba educării, formării tinerei generaţii şi pentru păstrarea identităţii poporului român”, 23.01.2019.

 

 1. I. Colaborări didactice înafara Colegiului Național de Apărare

 

 1. Profesor asociat al Universităţii şi Colegiului de Antreprenoriat şi Afaceri / Universitatea de Științe Aplicate „Józef Gołuchowski” din Ostrowiec – Świętokrzyski, Polonia, din octombrie 2019 – prezent. Calificativ acordat de cursanți – exceptional.
 2. Profesor asociat al Universității Româno-Americane, Facultatea de Management-Marketing, octombrie 2018 – februarie 2019.
 3. Profesor asociat al Departamentului de conducere strategică din cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din octombrie 2019 – prezent.
 4. Profesor asociat al Departamentului operaţii multinaţionale, studii strategice şi de securitate din cadrul Facultăţii de Securitate și Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din martie 2022 – prezent.
 5. Profesor asociat al Departamentului de comunicare strategică, publică și interculturală din cadrul Facultăţii de Securitate și Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din martie 2023 – prezent.
 6. Director al cursului „The Pre-Deployment Training for Common Security and Defense Policy Missions and Operations”, organizat de European Security and Defense College, Bruxelles, Belgia, în perioada 6-10 decembrie 2021.
 7. Director al cursului „Common Security and Defence Policy Orientation Course”, organizat de European Security and Defense College, Bruxelles, Belgia, în perioada 16-20 mai 2022.
 8. Director al cursului „Common Security and Defence Policy Orientation Course”, organizat de European Security and Defense College, Bruxelles, Belgia, în perioada 8-12 mai 2023.