A New Field of Study in the Magazine: Intelligence for Business Environment

postat în: Media 0

The concept of intelligence encompasses diverse meanings, such as mental ability, general cognitive notion (IQ), knowledge, information gathering activity, specialized information gathering agencies, business intelligence (BI), competitive intelligence (CI), artificial intelligence (AI), open-source intelligence (OSINT), information technology applications (SIGINT, AGI), and counterintelligence measures.

From this wide array of possibilities, I believe in the opportunity to add a new area of discussion, namely Competitive Intelligence, to those already established in the “Intelligence Info” magazine. This is because information plays a crucial role in business and for the activities of companies, and in a broader context, for enhancing the competitiveness of any type of organization.

Un nou domeniu de studiu în revistă: Intelligence pentru afaceri

postat în: Media 0

Conceptul de intelligence înglobează diverse înțelesuri, cum ar fi abilitatea mentală, noțiunea cognitivă generală (IQ), cunoștințele, activitatea de colectare a informațiilor, agențiile specializate în colectarea de informații, business intelligence (BI), competitive intelligence (CI), inteligența artificială (AI), sursele deschise de informații (OSINT), aplicațiile informatice (SIGINT, AGI), și măsurile contrainformative (counterintelligence). Din această paletă largă de posibilități, cred în oportunitatea de a adăuga un nou domeniu de dezbatere, și anume activitatea de Competitive Intelligence, la cele deja consacrate în revista Intelligence Info. Acest lucru se datorează faptului că informația are o influență crucială în afaceri și pentru activitatea companiilor, și într-un context mai amplu, pentru consolidarea competitivității oricărui tip de organizație.

Articolele fără specificarea altei licențe CC au licența CC BY-NC-ND.