Home » Blog » Media » Un nou domeniu de studiu în revistă: Intelligence pentru afaceri

Un nou domeniu de studiu în revistă: Intelligence pentru afaceri

postat în: Media 0

Dr. Emil Hedeșiu

heraldcons@gmail.com

 

Mă alătur echipei Intelligence Info într-un demers de a explora un nou domeniu în cadrul acestei reviste, unde conceptul de intelligence are o importanță vitală. Așa cum cititorii fideli ai revistei știu deja, din paginile acesteia au putut să descopere și să aprofundeze abordări complexe privind impactul pe care multiplele aspecte ale noțiunii de intelligence le pot avea asupra unor domenii variate, precum geopolitica, apărarea, securitatea, istoria, medicina și educația.

Conceptul de intelligence înglobează diverse înțelesuri, cum ar fi abilitatea mentală, noțiunea cognitivă generală (IQ), cunoștințele, activitatea de colectare a informațiilor, agențiile specializate în colectarea de informații, business intelligence (BI), competitive intelligence (CI), inteligența artificială (AI), sursele deschise de informații (OSINT), aplicațiile informatice (SIGINT, AGI), și măsurile contrainformative (counterintelligence).

Din această paletă largă de posibilități, cred în oportunitatea de a adăuga un nou domeniu de dezbatere, și anume activitatea de Competitive Intelligence, la cele deja consacrate în revista Intelligence Info. Acest lucru se datorează faptului că informația are o influență crucială în afaceri și pentru activitatea companiilor, și într-un context mai amplu, pentru consolidarea competitivității oricărui tip de organizație.

 

Universalitatea Informației

În lumea actuală, interconectată, conceptul de informație a evoluat într-o noțiune multifuncțională și universală. În contextul economiei globale, informația depășește granițele și sectoarele, având un impact direct asupra societății internaționale.

În ultimele decenii, economia globală a suferit transformări semnificative bazate pe paradigma informației. Deși imaginea bogăției și cea a puterii se bazează în continuare pe deținerea activelor fizice și a resurselor, astăzi cea mai valoroasă monedă este informația. Revoluția informaticii și a comunicării a introdus o eră în care datele și cunoștințele sunt forțele motrice ale succesului economic.

Colectarea, analiza și valorificarea informației se regăsesc în toate domeniile de activitate. Informația reprezintă sângele vieții pentru afacerile moderne, guverne și organizații internaționale. Globalizarea comerțului, finanțelor și tehnologiei a creat o rețea complexă de interdependență între națiuni. În acest mediu, informația curge liber dincolo de granițele politice și geografice. Companiile și guvernele, pentru a obține un avantaj competitiv sau strategic, trebuie să utilizeze informația pentru a lua decizii informate într-un peisaj în schimbare rapidă. Acest lucru subliniază și mai mult universalitatea informației ca resursă esențială.

La nivel strategic, în ceea ce privește securitatea internațională, informația joacă un rol esențial în menținerea echilibrului relațiilor internaționale și în soluționarea conflictelor. Națiunile depind de agențiile lor de intelligence pentru a aduna informațiile necesare. Într-o lume tot mai interconectată, abilitatea de a înțelege și interpreta informația din surse diferite este crucială pentru menținerea păcii și a stabilității.

Privind spre viitor, este probabil ca importanța informației ca resursă să continue să crească din ce în ce mai rapid. Noile cunoștințe din inteligența artificială, analiza datelor și tehnologiile de comunicare vor accelera în continuare ritmul în care informația este generată și diseminată. Acest lucru adună la un loc oportunități, provocări, beneficii, riscuri și pericole pentru societate, și pe măsură ce navigăm în complexitățile viitorului, exploatarea puterii informației într-un mod responsabil și etic va fi vitală pentru conturarea unei lumi prospere și pașnice.

 

Intelligence reprezintă mult mai mult decât informație

Există câteva diferențe semnificative pe care trebuie să le avem în vedere atunci când discutăm despre informație în contextul afacerilor.

În primul rând, în limba engleză, există două noțiuni distincte: ,,intelligence’’ și ,,information’’. În limba română, avem noțiunile de ,,inteligență’’ și ,,informație’’, iar în ultimii ani, s-a intensificat utilizarea neologismului ,,intelligence’’. Pentru subiectul acestui material, este crucial să definim clar noțiunile de ,,intelligence’’ și ,,informație’’.

Dacă alegem să utilizăm aceste noțiuni fără aprofundare, pot apărea confuzii în traducere și utilizare, datorită diferențelor de înțeles pe care fiecare dintre aceste noțiuni le are și a domeniilor de aplicare în care sunt utilizate.

Conform definiției din dex-online[1], ,,informația’’ este o comunicare, o știre sau o veste care aduce la cunoștința cuiva o anumită situație. Informația poate fi chiar un ansamblu de date obținute din diverse surse. Informația este ceva care, odată aflat, contribuie la înțelegerea mai bună a unei anumite situații.

Pe de altă parte, ,,intelligence’’ reprezintă mult mai mult decât atât. Este acea informație care, datorită valorii și relevanței sale, conduce la luarea de decizii și acțiuni. În mediul de afaceri, „intelligence’’ nu este doar ,,informația’’, ci informația care are potențialul de a influența deciziile de nivel înalt și, în multe cazuri, de a face o organizație mai competitivă în mediul său de activitate.

Această distincție ne conduce către conceptul de ,,Competitive Intelligence’’ (CI), sau, în termeni mai simpli, activitatea de a obține informații acționabile pentru afaceri. Și chiar dacă inteligența umană joacă un rol crucial în desfășurarea acestei activități, este de preferat să evităm traducerea conceptului de Competitive Intelligence prin ,,competitivitate inteligentă’’.

Personal, cred că cel mai bine este să folosim termenul consacrat: Competitive Intelligence (CI), iar astfel, toți cei implicați vor înțelege cu exactitate despre ce este vorba.

 

Ce este Competitive Intelligence (CI)

Competitive Intelligence (CI) reprezintă o activitate de importanță crucială în lumea afacerilor. Așa cum am menționat într-o prezentare acum trei ani[2], CI implică obținerea, analiza și valorificarea datelor, știrilor și informațiilor provenite din surse deschise și oficiale. Aceste informații privesc aspecte precum produsele, serviciile, competitorii, clienții și orice alte aspecte referitoare la mediul, piața sau industria în care o organizație își desfășoară activitatea sau are interese.

Scopul fundamental al CI este să furnizeze informații acționabile, care să susțină procesele decizionale ale managementului de top din cadrul organizației respective. Aceasta înseamnă că CI nu este doar despre colectarea de date sau informații generale, ci despre obținerea de cunoștințe relevante și utile pentru a lua decizii strategice eficiente.

Un aspect esențial al CI este faptul că dinamica sa se desfășoară preponderent în afara organizației. Acest lucru înseamnă că CI se concentrează pe analiza și interpretarea a ceea ce se întâmplă în mediul extern al organizației, inclusiv activitatea competitorilor, schimbările din piață, cerințele clienților și modificările legislative care pot afecta afacerea.

Pentru un manager de top într-o organizație, accesul la informații pertinente, oportune și actualizate legate de aceste aspecte este esențial pentru formularea și implementarea strategiilor de succes. Prin intermediul tehnicilor CI, se pot obține indicii[3] prețioase despre acțiunile competitorilor, necesitățile și preferințele clienților, precum și despre schimbările legislative care pot influența afacerea organizației.

Utilizând aceste informații, managerii pot lua decizii mai informate, fundamentate pe indicii care prezic evoluțiile viitoare. Astfel, ei pot adapta tactici eficiente și pot crea avantaje competitive care să asigure o poziționare solidă și o creștere sustenabilă a organizației pe piață.

În esență, CI oferă organizațiilor instrumentele și cunoștințele necesare pentru a naviga cu succes în mediul complex și competitiv al afacerilor. CI devine o resursă vitală pentru strategia de dezvoltare și creștere a oricărei organizații care dorește să prospere pe piață.

 

Ce nu este Competitive Intelligence (CI)

Pentru a înțelege mai bine ce reprezintă Competitive Intelligence (CI), este important să evidențiem ce nu este.

Există două aspecte principale care trebuie luate în considerare în acest context: CI nu este Business Intelligence (BI) și nici spionaj economic.

 

CI nu este BI

Aminteam în prezentarea de acum trei ani că BI este un set de strategii și tehnologii informatice care se concentrează asupra identificării, reorganizării și gestionării datelor și informațiilor din interiorul organizației. BI are scopul de a transforma aceste date în analize și structuri info-grafice utile procesului decizional din cadrul organizației.

Diferențele esențiale între CI și BI includ:

 • Focusul pe date externe vs. date interne: CI se concentrează pe colectarea informațiilor despre mediul extern, cum ar fi activitatea competitorilor, tendințele pieței și factorii de mediu. În schimb, BI se axează pe datele interne ale organizației, precum datele financiare și cele operaționale.
 • Sursele de informație: CI utilizează în principal surse publice, oficiale și autorizate, cum ar fi rapoartele financiare, știrile și analizele de piață. BI se bazează pe datele generate intern de organizație, cum ar fi datele financiare și cele operaționale.
 • Scopul strategic vs. operațional: CI are un scop strategic extins, contribuind la înțelegerea contextului și a evoluțiilor viitoare ale pieței, precum și la formularea de strategii competitive. În schimb, BI se concentrează pe aspectele operaționale și îmbunătățirea proceselor existente.
 • Tipurile de date: CI implică adesea colectarea și analiza unui spectru mai larg de informații, inclusiv date demografice, comportamentul consumatorilor și tendințele pieței. BI se concentrează mai mult pe datele structurate, cum ar fi vânzările și costurile.
 • Rezultatele așteptate: CI anticipează mișcările concurenților și ajută la dezvoltarea strategiilor de piață pentru a obține avantaje competitive. BI susține luarea de decizii mai informate în ceea ce privește eficiența operațională și gestionarea resurselor.

Este important de menționat că informațiile obținute prin Competitive Intelligence se integrează ulterior, de cele mai multe ori, în procesul de Business Intelligence pentru a completa imaginea generală a organizației și a pieței.

 

CI nu este spionaj economic

O altă confuzie comună este legată de relația dintre Competitive Intelligence și spionajul economic. Cu toate că aceste două activități au ca scop obținerea de informații referitoare la competitori și piață, există diferențe fundamentale legate de etică și legalitate.

Spionajul economic implică, în general, activități ilegale sau neetice pentru a obține informații confidențiale, inclusiv manipularea, falsificarea datelor, furtul de informații sau accesul neautorizat la date confidențiale. Scopul spionajului economic este de a obține un avantaj necinstit asupra concurenților prin mijloace ilegale.

Pe de altă parte, Competitive Intelligence se bazează pe colectarea etică și legală a informațiilor din surse publice, oficiale și autorizate. CI vizează înțelegerea pieței și a competitorilor pentru a dezvolta strategii legale și etice. Participanții la Competitive Intelligence își mențin reputația ca profesioniști etici și responsabili.

Astfel, diferența principală între CI și spionajul economic constă în abordarea etică și legală a obținerii de informații. CI este o practică transparentă și onestă, în timp ce spionajul economic încalcă legi naționale și internaționale care pot avea consecințe legale severe, de la distrugerea reputației organizațiilor și indivizilor implicați, plata de despăgubiri importante și până la privarea de libertate.

 

Regulile etice ale Competitive Intelligence (CI)

Pentru a sublinia și mai mult diferența fundamentală dintre Competitive Intelligence și spionajul economic, este crucial să discutăm despre regulile etice care guvernează practica CI. Un aspect esențial al CI este respectarea codurilor de etică și a legilor relevante. Așadar, vom analiza Codul de etică al unei importante asociații profesionale din SUA, Strategic Consortium of Intelligence Professionals (SCIP, cu fostele denumiri Strategic and Competitive Intelligence Professionals și inițial, Society of Competitive Intelligence Professionals), care se concentrează pe promovarea și dezvoltarea activității de CI.

Principiile acestui cod de etică includ[4]:

 1. Promovarea profesiei: Acest principiu încurajează profesioniștii CI să continue să crească recunoașterea și respectul pentru profesia lor și pentru activitatea de CI în ansamblu.
 2. Întotdeauna în conformitate: Este esențial ca toți practicanții CI să respecte toate legile aplicabile, atât cele interne, cât și cele internaționale.
 3. Transparență: Practicanții CI trebuie să furnizeze informații precise și să indice cu acuratețe toate informațiile relevante, inclusiv identitatea lor și afilierea la organizație, înainte de a începe interviurile sau contactele cu persoanele interesate în scop profesional.
 4. Evitarea conflictelor de interese: Este important ca specialiștii CI să evite conflictele de interese în îndeplinirea sarcinilor lor, pentru a asigura obiectivitatea și imparțialitatea informațiilor furnizate.
 5. Onestitate: În timpul îndeplinirii atribuțiilor lor, experții CI trebuie să ofere recomandări și concluzii oneste și realiste beneficiarilor lor.
 6. Acționare ca ambasador: Practicanții CI trebuie să promoveze acest cod de etică în cadrul companiilor cu care intră în contact, în relația cu terții sau în întreaga lor comunitate de afaceri.
 7. Aliniere strategică: Experții CI trebuie să adere cu fidelitate la politicile, obiectivele și liniile directoare ale companiilor lor.

Acest cod de etică este o bază solidă pentru orientarea practicii CI într-un mod etic și profesional. Respectarea acestor reguli asigură că activitatea de CI se desfășoară într-un mod corect și etic, evitând orice comportament neetic sau ilegal. Acest lucru subliniază, în mod clar, că CI este o practică bazată pe integritate și respect față de ceilalți și că profesioniștii CI au un rol esențial în obținerea informațiilor pentru a se lua decizii informate și etice în cadrul organizațiilor lor.

 

Avantajele cititorilor prin publicarea articolelor de CI

Publicarea articolelor de CI în cadrul revistei ,,Intelligence Info’’ poate aduce numeroase avantaje semnificative pentru cititori. Aceste avantaje includ:

 1. Acces la informații strategice și actuale: Cititorii vor avea oportunitatea de a accesa informații actualizate dintr-o gamă variată de domenii. Aceasta le va permite să fie la curent cu tendințele și schimbările din sectoarele lor de interes și să ia decizii mai bine informate.
 2. Înțelegerea contextului: Articolele de CI pot oferi cititorilor o înțelegere mai profundă a contextului în care se desfășoară evenimente din domeniile lor de interes. Acest lucru poate fi deosebit de valoros pentru cei care trebuie să ia decizii strategice.
 3. Identificarea oportunităților emergente: Rubrica de CI poate evidenția oportunitățile emergente din diferite domenii de activitate economică. Acest lucru poate atrage atenția cititorilor interesați de investiții sau dezvoltarea de noi afaceri.
 4. Ghidare în luarea deciziilor: Articolele care identifică riscuri și amenințări potențiale pot ajuta cititorii să ia decizii cu privire la alocarea resurselor lor. Astfel, aceștia pot gestiona mai eficient riscurile și pot lua măsuri preventive.
 5. Perspective istorice comparative: Pentru cititorii pasionați de istorie, articolele care includ analize comparative între evenimente și figuri istorice pot aduce în prim-plan înțelegerea profundă a lecțiilor istoriei și pot oferi perspective relevante asupra evenimentelor actuale.
 6. Consolidarea imaginii revistei: Publicarea articolelor de CI poate consolida imaginea revistei ,,Intelligence Info’’ ca sursă credibilă și autoritară de informații strategice. Cititorii vor percepe revista ca o resursă valoroasă pentru informații de calitate, luarea deciziilor și dezvoltarea profesională într-o varietate de domenii.

În final, publicarea articolelor de CI poate aduce un beneficiu semnificativ pentru cititori, ajutându-i să fie mai bine informați, mai înțelepți în luarea deciziilor și mai bine pregătiți pentru provocările din lumea afacerilor și a altor domenii de interes.

Note

[1] https://dexonline.ro/definitie/informa%C8%9Bie

[2] 2018, Business Intelligence vs Competitive Intelligence  diferențe și convergențe, https://youtu.be/MPK8_PIxeTs , la Grand Hotel București, eveniment organizat de  SCEB

[3] Indiciu (limba română = insight (limba engleză)

[4] https://www.scip.org/page/Ethical-Intelligence

 

© 2023 Emil Hedeșiu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *