Home » Arhiva » Articole » Reformele serviciilor secrete de la Mihail Moruzov la Eugen Cristescu, între inovație și decadență

Reformele serviciilor secrete de la Mihail Moruzov la Eugen Cristescu, între inovație și decadență

0,00 lei

Descriere

Liseanu, Rodica (2023), Reformele serviciilor secrete de la Mihail Moruzov la Eugen Cristescu, între inovație și decadență, Intelligence Info, 2:3, 17-30, https://www.intelligenceinfo.org/reformele-serviciilor-secrete-de-la-mihail-moruzov-la-eugen-cristescu-intre-inovatie-si-decadenta/

 

Secret service reforms from Mihail Moruzov to Eugen Cristescu, between innovation and decadence

Abstract

Intelligence Services have been reorganised and reformed to meet new national and international challenges. The inter-generational cooperative relationship from Mikhail Moruzov to Eugen Cristescu has resulted in an omnipotent and competitive intelligence system.

This article aims to present a baseline perspective from two leading portraits in the social, political, military, even cultural and psychological spheres. The text puts forward, in a comparative structure, a content analysis, argued, exploits the method of observation, the study of events and their relevance in the historical context, the focus falling on the innovative reformer Cristescu, on his inspirational professional model, relevant in the object of study by the value and usefulness of his work in the information field.

The strength of the descriptions, the synthesis of the actions of the course, the popularity of certain personalities, places or events taken from common knowledge are due to an authenticity at the level of objective rational perception.

The long-lived secret front in Romania has experienced opportunities and challenges, and has made the most of attitudes and convictions, from Moruzov – the craftsman of dissimulation and conspiracy – to Cristescu, the paragon of professionalism, honesty, hard work and fervent patriotism.  A well-known opponent of the Iron Guard, Cristescu was appreciated for his hard intelligence work, while Moruzov remained in the collective mind for his remarkable insight and depth. Between emulation and rivalry, the two leading personalities worked together to ensure that the Intelligence Services adapted to the external environment in order to ensure national stability.

Keywords: Mihail Moruzov, Eugen Cristescu, Secret Intelligence Service (SSI), reform, intelligence

Rezumat

Serviciile de informații au fost reorganizate și reformate pentru a putea răspunde noilor provocări la nivel național și internațional. Relația de cooperare inter-generațională de la Mihail Moruzov la Eugen Cristescu a dat naștere unui sistem de intelligence omnipotent și competitiv.

Prezentul articol își propune prezentarea unei perspective de referință pornind de la două portrete de marcă în sfera socială, politică, militară, chiar culturală și psihologică. Textul înaintează, într-o structură comparativă o analiză de conținut, argumentată, valorifică metoda observației, studiul evenimentelor și relevanța lor în context istoric, accentul căzând pe reformatorul novator Cristescu, pe modelul său profesional inspirațional, relevant în obiectul studiului prin valoarea și utilitatea activității sale în câmpul informațional.

Forța descrierilor, sinteza acțiunilor de parcurs, popularitatea unor personalități, locuri sau evenimente decupate din cunoașterea comună sunt tributare unei autenticități la nivelul percepției raționale obiective.

Longeviv, frontul secret din România a cunoscut oportunități și provocări, a valorificat atitudini și convingeri, de la Moruzov – artizanul artei disimulări și conspirației, până la Cristescu, etalon de profesionalism, onestitate, muncă asiduă și patriotism fervent.  Cunoscut opozant al Gărzii de Fier, Cristescu a fost apreciat pentru munca sa informațională asiduă, în timp ce Moruzov a rămas în mentalul colectiv prin intuiția și profunzimea remarcabile. Între emulație și rivalitate, cele două personalități de marcă au conlucrat astfel încât Serviciile de Informații să se adapteze mediului extern cu rolul de a asigura stabilitatea națională.

Cuvinte cheie: Mihail Moruzov, Eugen Cristescu, Serviciul Secret de Informații (SSI), reformă, intelligence

 

INTELLIGENCE INFO, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023, pp. 17-30
ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159
URL: https://www.intelligenceinfo.org/reformele-serviciilor-secrete-de-la-mihail-moruzov-la-eugen-cristescu-intre-inovatie-si-decadenta/
© 2023 Rodica Liseanu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Informații suplimentare

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Reformele serviciilor secrete de la Mihail Moruzov la Eugen Cristescu, între inovație și decadență”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *