Mircea TănaseStudii:

 1976-1980:          Liceul Industrial “1 Mai” Ploieşti, profil electrotehnic;

1980-1983:          Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni, Sibiu;

1984:                   Cursul de comandanţi companii şi grupuri de cercetare în           dispozitivul inamicului lansate prin paraşutare;

1991-1992:          Curs de învăţare a limbii engleze;

1992-1994:          Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Trupe de Uscat, arma Transmisiuni;

1997:                   Curs de perfecţionare psiho-pedagogică;

1998-1999:           Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, la Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a Personalului din Învăţământul Militar;

2001-2002:           Cursul postuniversitar de conducere a marilor unităţii din categoriile de forţe armate, Colegiul de Comandă şi Stat Major/Academia de Înalte Studii Militare;

1997-2002:           Facultatea de Istorie/Universitatea Bucureşti.

2003-2007:           Pregătirea prin doctorat în cadrul Universităţii Naţionale de  Apărare – doctor în ştiinţe militare, domeniul Ştiinţe militare şi informaţii.

2008:                     Curs de limba engleză.

2009:                    Curs relaţii publice pentru comandanţi mari unităţi

2011:                    Curs  de  “Iniţiere în istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii”, organizat de Comitetul Român Pentru Istoria Şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române

2012:                     Cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică – nivel Joint, Colegiul de Război/Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucureşti.

2015:                     Cursul de evaluator de competenţe profesionale organizat de Ministerul Apărării Naţionale în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul” Piteşti

 

Activitatea profesională:

1983-1985:           Comandant pluton radio, Batalionul 105 Transmisiuni;

1985-1990:           Comandant pluton transmisiuni, Regimentul 60 Paraşutişti “Băneasa-Otopeni”;

1990-1992:           Comandant companie stat major, Batalionul 60 Paraşutişti “Băneasa-Otopeni”;

1992-1994:           Ofiţer student în Academia de Înalte Studii Militare;

1994-1995:           Şef al transmisiunilor, Batalionul 60 Paraşutişti “Băneasa-Otopeni”;

1995-1997:           Locţiitor al comandantului pentru zbor şi paraşutare, Batalionul 60 Paraşutişti “Băneasa-Otopeni”;

1997-1999:           Instructor-şef, Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti “General-maior Grigore Baştan”;

1999-2001:           Şef de stat major, Batalionul 500 Misiuni Speciale;

2001:                    Instructor superior, Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti “General-maior Grigore Baştan”;

2001-2002:           Şef catedră management şi limbi străine, Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti “General-maior Grigore Baştan”;

2002-2005            Şef Secţie Dezvoltare şi Reglementări în Armă, Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti “General-maior Grigore Baştan”.

2005-2007             Şef Secţie Cercetare, Dezvoltare şi Reglementări în Armă, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor pentru Operaţii Speciale “General-maior Grigore Baştan”.

2007:                       (februarie-septembrie) – Am asigurat  funcţia de locţiitor al Comandantului Scolii de Aplicaţie  a Forţelor pentru Operaţii Speciale “General-maior Grigore Baştan”.

2007:                       (sept.oct.) – Am asigurat funcţia de comandant al Şcolii de Aplicaţie  a Forţelor pentru Operaţii Speciale “General-maior Grigore Baştan”.

2008:                    Locţiitor al Comandantului Scolii de Aplicaţie  a Forţelor pentru Operaţii Speciale “General-maior Grigore Baştan”.

2008- 2017          Redactor-şef al revistei Gândirea militară românească, editată de Statul Major General al Armatei României;

2008 – prezent        Profesor asociat la Departamentul de Management Militar şi Pregătire Pedagogică din Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti;

2013 – prezent          Profesor asociat la Facultatea de Ştiinţe Militare a Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu Cursul de Istoria Intelligence în confruntările internaţionale (programul de master).

 

Activitate ştiinţifică:

  • începând cu anul 2002 am participat la mai multe sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de diferite instituţii şi asociaţii ştiinţifice, cu comunicări privind istoricul trupelor speciale (paraşutişti, informaţii şi forţe pentru operaţii speciale), precum şi alte teme de istorie naţională şi mondială; comunicările au fost publicate în volumele editate de organizatorii manifestărilor ştiinţifice respective, iar în presa militară şi civilă am publicat mai multe materiale legate de istoria paraşutismului militar, precum şi o serie de articole (studii, eseuri, reportaje, interviuri etc.) referitoare la activitatea paraşutiştilor militari şi a serviciiilor de informaţii;.
  • profesor asociat la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti.
  • profesor asociat la Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu, la cursul de Istoria Intelligence în confruntările internaţionale;
  • începând cu anul 2008 am coordonat/condus ştiinţific lucrări de licenţă şi masterat în cadrul  Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu;

 

 

Lucrări publicate:

Cărţi – unic autor :

Salt în istorie, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003;

– Trupele aeropurtate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – Editura Militară – Bucureşti, 2006;

– Paraşutismul militar in România, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2 ediţii (2009; 2010)

– Eroii învinşi ai revoluţiei, Editura Militară, Bucureşti, 2009;

– Eroi ai nimănui– agenţi paraşutaţi în România în timpul şi după cel de-al doilea război mondial,  Editura Militară, Bucureşti, 2010;

 – Căpitanul paraşutist Mihail Ţanţu – faptele, mărturisirea şi osânda unui cavaler, Editura Militară, Bucureşti, 2015 ;

Prin Buzăul istoric.Locuri, fapte, personalităţi, Editura Editgraph, Buzău, 2016, (ediţia a doua, revăzută şi adăugită 2018);

Informaţii şi operaţii speciale în confruntările militare, Editura Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2018;

Cuvinte de serviciu – editoriale 2009-2017, Editura Militară, Bucureşti, 2018;

Paraşutiştii – între mirajul legendelor şi memoria documentelor, Editura Militară, Bucureşti, 2021.

 

Lucrări în colaborare (coautor/coordonator):

Tratatul de ştiinţă militară, vol. 3, editat de Secţia Militară a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004 (coautor);

Concepte strategice şi operative de actualitate, editat de Ministerul Apărării Naţionale/Statul Major la Forţelor Terestre şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România/Secţia de Ştiinţă Militară, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2004(coautor);

55 de ani de paraşutism militar la Buzău, editat de Ministerul Apărării Naţionale/Comandamentul 2 Operaţional Întrunit “Mareşal Alexandru Averescu”, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2006 (coautor);

Enciclopedia Armatei României, volum editat de Statul Major General al Armatei României, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009 (coautor);

–  Armata în judeţul Buzău – o retrospectivă istorică, vol. I-II, editat de Fundaţia “Mareşal Alexandru Averescu”, Editura  Editgraph, uzău, 2016;

–  Străjer în calea furtunilor, 2005-2020. Almanah retrospectiv. 15 ani de tradiţii, Editura Editgraph  Buzău, 2020 (coautor);

–  De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie Getica 1916-2021 – 105 ani de istorie în imagini. Album retrospectiv, Editura Editgraph, Buzău, 2021 (coautor);;

Batalionul 60 Paraşutişti “Băneasa-Otopeni”- tradiţie şi viitor (istorie în imagini), Editura Vega, Buzău, 2005, completat şi reeditat la Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010 (coautor);

Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti “General-maior Grigore Baştan”- tradiţia ca argument al viitorului, Editura Şcolii de Aplicaţie a Forţelor pentru Operaţii Speciale “General-maior Grigore Baştan” Buzău, 2006 (coautor);

România Militară-promotorul Gândirii militare româneşti, almanah retrospecctiv, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2014 (coautor);;

– Buzău – oraşul aviaţiei şi paraşutismului militar românesc, Editura Alpha MDN, Buzău, 2019 (coautor);

Informaţiile militare – 160 de ani în slujba Armatei României, Editura Editgraph, 2019 (coordonator);

Cercetaşii buzoieni. 2011-2021-Almanah aniversar. 10 ani de continuitate, Editura Editgraph, Buzău, 2020 (coordonator);

Şcoala Paraşutiştilor din Crângul Buzăului – 35 de ani în slujba Armatei României (1986-2021), Editura Editgraph, Buzău, 2021 (coordonator)

 

Membru în colegiul de redacţie şi în consilii ştiinţifice:

– Revista PARAŞUTIŞTII (1997- );

– Revista Străjer în calea furtunilor (2007-);

– Revista Gândirea militară românească (2008- );

– Revista Impact Strategic (2014- );

– Revista Cercetaşii Buzoieni ( 2012- )

– Revista DocumentBuletinul Arhivelor Militare (2014- )

– Revista România Eroică (2015-)

 

 Premii ştiinţifice:

– Distincţia Omul Anului”, locul I pe Statul Major General al Armatei României, secţiunea Învăţământ, Ştiinţă şi Artă Militară, 2010;

– Premiul “Mareşal Constantin Prezan” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,  2010 (în calitate de redactor-şef al revistei Gândirea militară românească);

–  Diploma de Excelenţă a revistei Gândirea militară românească, 2019

– Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”, la ediţia 2019 a Premiilor revistei Gândirea militară românească, pentru lucrarea Informaţii şi operaţii speciale în confruntările militare;

– Premiul “General Grigore Baştan” al Fundaţiei Culturale “Magazin Istoric”, ediţia 2022, pentru volumul Paraşutiştii între mirajul legendelor şi memoria documentelor – studii, documente, evocări, mărturii;

 

 Membru în asociaţii profesionale şi ştiinţifice:

– Membru asociat la Divizia de Istoria Ştiinţei din cadrul Comitetului Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române;

– Societatea Scriitorilor Militari;

– Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România/UZPR;

– Uniunea Epigramiştilor din România.

– Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR

 

 Ordine şi medalii militare:

– Ordinul Meritul Militar, clasele a III-a, a II-a şi I;

– Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, 2013;

– Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii, 2013;

– Emblema de Onoare  s Statului Major General, 2013;

– Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene, 2016;

– Emblema de Merit “În Slujba Armatei României“, 2017.

 

Inclus în:

Istoria jurnalismului din România în date.Enciclopedie cronologică, coordonator Marian Petcu, Editura Polirom Iaşi/Bucureşti, 2012;

– Istoria presei militare. De la Cezar la Ceauşescu. Armata. Presa scrisă, autor Dan Gîju,  Editura Bibliotheca, Tărgovişte, 2012;

Istoria jurnalismului din judeţul Buzău. Enciclopedie cronologică 1839-2014, autor Viorel Frîncu, Editura Teocora, Buzău, 2015;

500 pentru România – personalităţi buzoiene 1918-2018, autori Valeriu Nicolescu, Valeriu Avram, Marius-Adrian Nicoară, Editura Alpha MDN, Buzău, 2018;

Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc (vol. 5), volum editat de Academia Română/Secția de științe istorice și arheologie, coordonatori academician Victor Spinei, Dorina N. Rusu, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2021.

 

Am publicat peste 300 articole şi comunicări de specialitate, prezentate la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale,  publicate în volume/reviste de către edituri cu prestigiu recunoscut în ţară sau indexate internaţional.