Home » Arhiva » Articole » Take Ionescu – O biografie vectorială în istoria partidelor politice și în semantica diplomației

Take Ionescu – O biografie vectorială în istoria partidelor politice și în semantica diplomației

Descriere

Liseanu, Rodica (2023), Take Ionescu – O biografie vectorială în istoria partidelor politice și în semantica diplomației, Intelligence Info, 2:3, 31-51, https://www.intelligenceinfo.org/take-ionescu-o-biografie-vectoriala-in-istoria-partidelor-politice-si-in-semantica-diplomatiei/

 

Take Ionescu – A Vectorial Biography in the History of Political Parties and the Semantics of Diplomacy

Abstract

Take Ionescu’s brilliant and prolific personality marked the context of political systems in the early contemporary period. He succeeded in going beyond the limits of a professional who made the most of what he had learned, managing to innovate and revolutionize the history of political parties by creating the Conservative-Democratic Party. Twentieth-century society began with a melange of liberal and conservative ideas and concepts from which self-contained political formations – the Liberal Party and the Conservative Party – crystallised, continued with a solid modernisation through the gaining of state independence on the battlefield, and was perfected by the Great Unity in mind and feeling of a people steadfast in its quest for the fulfilment of national ideals.

The main objective of the article is to analyse the formation of Take Ionescu as a man and as a political-diplomatic personality during his personal and professional development. Narrative and descriptive details synthetically outline a broad picture of analysis. His biography notes consistency in the political hierarchy that culminated in the positions of party leader and prime minister, harmoniously interwoven with diplomacy in international circles, to which he devoted himself in the last years of his life.

Take Ionescu put his multifaceted personality at the service of the state and the goals of national unity with total dedication, generosity and a spirit of sacrifice characteristic only of the great masters of a nation. Thus, he reached the highest heights in justice as a lawyer, in the art of oratory, he initiated the Little Understanding, the regional alliance that defended the interests of a state within the borders established by the Treaties of Paris, he was  actively involved in the creation of Greater Romania.

Keywords: Take Ionescu, biographical notes, School of Peace, Conservative-Democratic Party, reforms, diplomacy

Rezumat

Personalitatea eclatantă și prolifică a lui Take Ionescu a marcat contextul sistemelor politice din perioada de început a contemporaneității. A reușit să depășească limitele unui profesionist care valorifică ceea ce a învățat, reușind să inoveze și să revoluționeze istoria partidelor politice, prin crearea Partidului Conservator-Democrat. Societatea secolului al XX-lea a debutat cu un mélange de idei şi concepte liberale și conservatoare din care s-au cristalizat formațiuni politice de sine stătătoare – Partidul Liberal și Partidul Conservator, a continuat cu o modernizare solidă, prin câștigarea independenței de stat pe câmpul de luptă și s-a desăvârșit prin Marea unire în cuget și-n simțire a unui popor dârz în demersul său pentru îndeplinirea idealurilor naționale.

Articolul are ca principal obiectiv analiza formării ca om și ca personalitate politico-diplomatică a lui Take Ionescu pe parcursul dezvoltării sale în plan personal și profesional. Detaliile narative și descriptive conturează sintetic un un tablou amplu de analiză. Biografia sa notează consistență în ierarhia politică ce a culminat cu funcțiile de șef de partid și prim-ministru, armonios împletite cu diplomația cercurilor internaționale, căruia i s-a dedicat în ultimii ani ai vieții. Take Ionescu și-a pus personalitatea polivalentă în slujba statului și a țelurilor de unitate națională cu o dăruire totală, cu generozitate, cu un spirit de sacrifiu caracteristic doar mai-marilor unui neam. Astfel, a atins cele mai înalte culmi în justiție ca avocat, în arta oratoriei, a inițiat Mica Înțelegere, alianța regională ce apăra interesele unui stat în interiorul frontierelor stabilite prin tratatele de la Paris, s-a implicat activ în realizarea României Mari.

Cuvinte cheie: Take Ionescu, note biografice, lider politico-diplomatic, Școala păcii, Partidul Conservator-Democrat, reforme

 

INTELLIGENCE INFO, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023, pp. 31-51
ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159
URL: https://www.intelligenceinfo.org/take-ionescu-o-biografie-vectoriala-in-istoria-partidelor-politice-si-in-semantica-diplomatiei/
© 2023 Rodica Liseanu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Informații suplimentare

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Take Ionescu – O biografie vectorială în istoria partidelor politice și în semantica diplomației”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *