Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023
Adevăr și dezinformare în fenomenul OZN

Farcaș, Dan D. (2023), Adevăr și dezinformare în fenomenul OZN, Intelligence Info, 2:3, 82-121, https://www.intelligenceinfo.org/adevar-si-dezinformare-in-fenomenul-ozn/   Truth and disinformation in the UFO phenomenon Abstract Unidentified Anomalous Phenomena (UAP/UFO) do exist. The military has been permanently interested in them for the last 80 years, to see if they are a technological advance of the adversary, but also to try to reproduce the observed performances. This interest was secret. So the intelligence community was involved, including through institutionalized disinformation actions, targeting both … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Analysis of cyber attacks such as APT (Advanced Persistent Threat) and ransomware

Ferenț, Darius-Antoniu (2022), Analysis of cyber attacks such as APT (Advanced Persistent Threat) and ransomware, Intelligence Info, 2:1, 173-180, DOI: 10.58679/II70307, https://www.intelligenceinfo.org/analysis-of-cyber-attacks-such-as-apt-advanced-persistent-threat-and-ransomware/   Abstract In the information society, cyber attacks launched upon the information technology infrastructure are increasingly diversified and complex. Cybercriminals or black hat hackers use a wide range of techniques, tactics and procedures to compromise computer systems. APT and ransomware attacks are two cyber security threats that many companies and government institutions face. Ransomware is a medium complexity … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Conflictul asimetric și consecințele sale în securitatea Asiei

Heler, Paul-Alexandru (2023), Conflictul asimetric și consecințele sale în securitatea Asiei, Intelligence Info, 2:1, 156-166, https://www.intelligenceinfo.org/conflictul-asimetric-si-consecintele-sale-in-securitatea-asiei/   Asymmetric Conflict and Its Consequences in Asian Security Abstract Security is one of the most important aspects when we refer to the elements that ensure the survival and continuity over time of political entities. Thus, the states of the world allocate considerable funds to strengthen and maintain security both at the state level and at the regional and international level. Unconventional war represents … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Confruntarea informațională și repercusiunile sale asupra mediului actual de securitate

Târnăvean, Daria-Maria (2023), Confruntarea informațională și repercusiunile sale asupra mediului actual de securitate, Intelligence Info, 2:1, 167-172, https://www.intelligenceinfo.org/confruntarea-informationala-si-repercusiunile-sale-asupra-mediului-actual-de-securitate/   The Information Confrontation and its Repercussions on the Current Security Environment Abstract In this article I will highlight how digitization has brought society into a new industrial revolution and made technology more accessible, but has created new challenges such as cyberattacks, espionage, terrorism, and cyberwarfare. Additionally, I will highlight the characteristics of cyberwarfare, described as a new form of conflict that … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Informațiile – Între surpriza militară și cea politică

Rezumat Dezbaterile de idei despre surprindere – în mod predominant, surpriza militară strategică – au produs o abundentă literatură de specialitate, dar și o cantitate apreciabilă de explicații relativ la eșecurile trecute, fără să se ajungă însă la unele concluzii, care să îmbunătățească teoriile în domeniu.  Aprofundând analiza pe diferite domenii de manifestare, surprinderea, în general, este considerată un important factor de modificare a raportului de forțe și se argumentează că acțiunile prin surprindere au drept scop paralizarea voinței și … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Menținerea păcii și sistemul internațional

Rezumat Recenzia cărții: Norrie MacQueen (2006). Peacekeeping and the International System, Editura Routledge. Lucrarea lui Norrie MacQueen a apărut în anul 2006, la Editura Routledge, este structurată pe 11 capitole și conține un număr de 290 de pagini. Lucrarea se încadrează în domeniile științifice relații internaționale și studii de securitate.   Cuvinte cheie: menținerea păcii, securitate internațională, Organizația Națiunilor Unite   Abstract Book review: Norrie MacQueen (2006). Peacekeeping and the International System, Editura Routledge. Norrie MacQueen’s work was published in 2006, at … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 1, Nr. 1, Septembrie 2022
Mihail Moruzov și Mișcarea Legionară

Tănase, Tiberiu (2022), Mihail Moruzov și mișcarea legionară, Intelligence Info, 1:1, 99-109, https://www.intelligenceinfo.org/mihail-moruzov-si-miscarea-legionara/   Rezumat Prea îndrăgostit de operaţiile pur tehnice ale Serviciului Secret (recrutarea, dirijarea şi infiltrarea agenţilor, combinaţiile şi legendele informative, contrapropaganda şi dezinformarea, interceptările de înscrisuri şi convorbiri), in care era un maestru, Moruzov a neglijat tocmai menirea fundamentală a unui şef al Intelligence-ului: preocuparea pentru analiza profundă şi obiectivă a situaţiei geostrategice şi geopolitice a ţării şi elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu şi îndepărtat pe … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Minighid de pregătire și protecție contrainformativă

Tănase, Tiberiu (2022), Minighid de pregătire și protecție contrainformativă, Intelligence Info, 2:1, 130-132, https://www.intelligenceinfo.org/minighid-de-pregatire-si-protectie-contrainformativa/   Counterintelligence preparation and protection mini-guide Abstract Most people claim to know what information is. However, we have not reached a delimitation, a specification of the content of information, so that it can be standardized and conceptualized, because the concept presents a mental image, an elaboration of thought that fixes a unique content, capable of being understood, assimilated and identically reproduced. Book review: Buștiuc, Florin (2020). … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
NATO’s involvement in cyber defence

Ferenț, Darius-Antoniu; Preja, Corneliu (2023), NATO’s involvement in cyber defence, Intelligence Info, 2:1, 189-193, DOI: 10.58679/II30227, https://www.intelligenceinfo.org/natos-involvement-in-cyber-defence/   Abstract Cyberspace is an operational domain for the North Atlantic Alliance, and cyber defence is part of NATO’s fundamental mission called collective defence. NATO is an intergovernmental organization that is aware of the negative impact that cyber attacks launched against the critical infrastructures of member states can have. NATO’s most important responsibility is the collective defence of allies against security threats from … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Nevoia de adaptare managerială a noilor probleme de securitate modernă

Golea, Daniela Georgiana; Coșa, Oana Ștefania (2023), Nevoia de adaptare managerială a noilor probleme de securitate modernă, Intelligence Info, 2:1, 181-188, https://www.intelligenceinfo.org/nevoia-de-adaptare-manageriala-a-noilor-probleme-de-securitate-moderna/ The need for managerial adaptation to new modern security issues Abstract The complexity of the current scene of international relations and the emergence or amplification of secessionist tendencies in the European Union itself, along with the reawakening or revival of frozen conflicts and a real revival of the Cold War, all of these have generally made analyzing and … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Paradigme în mediul internațional de securitate

Cristian, Alexandru (2023), Paradigme în mediul internațional de securitate, Intelligence Info, 2:2, 93-97, https://www.intelligenceinfo.org/paradigme-in-mediul-international-de-securitate/   Paradigms in the international security environment Abstract The totality of ideas and theories is an accumulation that, when harmonized, can give birth to a unitary thought. A paradigm is a scientific model that gives solutions to concrete, real and immediate problems in a certain discipline. A paradigm is the answer to several queries. A security paradigm is a unitary theory that provides problems and solutions … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 1, Nr. 1, Septembrie 2022
Politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene

Cristian, Alexandru (2022), Politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene, Intelligence Info, 1:1, 110-1243, https://www.intelligenceinfo.org/politica-externa-si-de-securitate-comuna-a-uniunii-europene/ Rezumat După sfârşitul celei de a doua mari conflagraţii mondiale, Europa se afla în ruină şi dezastru economico-social. Ajutorul dat de Statele Unite ale Americii în reconstrucţia statelor europene a fost vital pentru supravieţuirea Occidentului european. În anul 1948, cinci state (Franţa, Marea Britanie, Belgia, Ţările de Jos şi Luxemburg) semnează Tratatul de Cooperare Culturală, Socială, Economică şi Apărare Colectivă, pe scurt Tratatul de la … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023
Schimbarea paradigmelor în mediul internațional de securitate

Cristian, Alexandru (2023), Schimbarea paradigmelor în mediul internațional de securitate, Intelligence Info, 2:3, 72-81, https://www.intelligenceinfo.org/schimbarea-paradigmelor-in-mediul-international-de-securitate/   Changing paradigms in the international security environment Abstract Security paradigms are models in which the international system operates. There is no utopian paradigm, not even a dystopian one. There is a paradigmatic eclecticism. An international system subject to a paradigm is also subject to the transformations given by the paradigm. Currently, we are in a preparadigmatic situation, we are looking for a new paradigm. … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Terorismul cibernetic: o formă contemporană de terorism

Silaghi, Dalia Elena (2023), Terorismul cibernetic: o formă contemporană de terorism, Intelligence Info, 2:1, https://www.intelligenceinfo.org/terorismul-cibernetic-o-forma-contemporana-de-terorism/   Cyber Terrorism: A Contemporary Form of Terrorism Abstract In this article I will highlight some definitions, characteristics and possible motivations of a relatively recent concept, cyber terrorism, which manifests itself more and more frequently and with much more destructive implications as information technology develops. Known as a space without borders, the cyber environment has acquired a more complex dimension in recent decades, in the … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 1, Nr. 1, Septembrie 2022
The impact of DoS (Denial of Service) cyberattacks on a Local Area Network (LAN)

Ferenț, Darius-Antoniu (2022), The impact of DoS (Denial of Service) cyberattacks on a Local Area Network (LAN), Intelligence Info, 1:1, 124-129, https://www.intelligenceinfo.org/the-impact-of-dos-denial-of-service-cyberattacks-on-a-local-area-network-lan/ Abstract In this paper I will highlight a modus operandi of hackers launching Denial of Service (DoS) cyberattacks. I will theoretically show how CAM Overflow and TCP SYN Flood attacks can be performed, using Kali Linux, a Linux distribution used by cyber criminals to launch MitM (Man-in-the-Middle) attacks, DoS attacks, observing traffic in a computer network, etc. Hackers can affect the functioning … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download
Revista Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
The Killing Game – Martyrdom, Murder and the Lure of ISIS

Ferenț, Darius-Antoniu (2022), The Killing Game – Martyrdom, Murder and the Lure of ISIS, Intelligence Info, 2:1, 133-136, DOI: 10.58679/II45216, https://www.intelligenceinfo.org/the-killing-game-martyrdom-murder-and-the-lure-of-isis/   Abstract Book Review: Mark Bourrie (2016). ISIS – Game of death – Martyrs, assassinations and fascination, Corint Publishing House, Bucharest. Original book title: The Killing Game – Martyrdom, Murder and the Lure of ISIS. Mark Bourrie’s work was also published in Romania, by the Corint Publishing House, in 2016. It is structured on 13 chapters and has 320 … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 0,00 lei Download