Home » Arhiva » Articole » Nevoia de adaptare managerială a noilor probleme de securitate modernă

Nevoia de adaptare managerială a noilor probleme de securitate modernă

0,00 lei

Descriere

Golea, Daniela Georgiana; Coșa, Oana Ștefania (2023), Nevoia de adaptare managerială a noilor probleme de securitate modernă, Intelligence Info, 2:1, 181-188, https://www.intelligenceinfo.org/nevoia-de-adaptare-manageriala-a-noilor-probleme-de-securitate-moderna/

The need for managerial adaptation to new modern security issues

Abstract

The complexity of the current scene of international relations and the emergence or amplification of secessionist tendencies in the European Union itself, along with the reawakening or revival of frozen conflicts and a real revival of the Cold War, all of these have generally made analyzing and finding solutions for security management become an increasingly complicated and difficult problem to address. On the other hand, the multidimensionality of the modern conflict and the expansion of the confrontation in immaterial environments (such as the media space, the psychosphere, the cyberspace, the economic environment, etc.) that are difficult to control, have made that an eventual correct management approach must necessarily be located in the multidisciplinary field, thus it is necessary to apply new methods, in an integrative manner. Moreover, the new challenges have often raised the issue of the lack of specialists in completely new fields, for which there is no theoretical framework, let alone experience. These observations highlight the difficulty of finding solutions. All these aspects have made the problem of managing the contemporary security environment to be in the form of a set of equations with a much too large number of unknowns, most often being very difficult not only to solve but even to establish the appropriate method for a solution. Sensing the need for a European Social Survey is also necessary for people living in Europe to be heard more clearly, paying more attention to their views and highlighting their social conditions. Such a preliminary report focuses on one of the most important aspects of our lives – health – and highlights the inequalities that exist within and between European countries, with a view to differentially applying the most effective methods.

As far as Romania is concerned, the situation, which is not one of the most favorable, because it is a country still at the intersection of major geopolitical interests and at the border between the major political-military blocs in conflict. In Romania, no integrated health and safety management model has been brought to the fore so far, which is not only correct, but also complete, realistic, anchored in the concrete data of the problem and offering all the solutions demanded by the numerous problems we face we face

Keywords: health management, security, security environment, national security, European policies

Rezumat

Complexitatea scenei actuale a relațiilor internaționale și apariția sau amplificarea tendințelor secesioniste în chiar Uniunea Europeană, alături de retrezirea sau revigorarea unor conflicte înghețate și o adevărată reînviere a Războiului Rece, toate acestea au făcut ca în general analizarea și găsirea de soluții pentru managementul de securitate să devină o problemă din ce în ce mai complicată și mai dificil de abordat. Pe de altă parte, multidimensionalitatea conflictului modern și extinderea confruntării în medii nemateriale (cum ar fi spațiul media, psihosfera, cyberspațiul, mediul economic etc.) greu controlabile, au făcut ca o eventuală abordare corectă de management să fie neapărat situată în domeniul pluridisciplinar, fiind astfel necesară aplicarea unor metode noi, de o manieră integratoare. Mai mult, noile provocări au ridicat nu de puține ori și problema lipsei unor specialiști în domenii cu totul noi, pentru care nu există un cadru teoretic, iar experiență cu atât mai puțin. Aceste observații evidențiază dificultatea găsirii unor soluții. Toate aceste aspecte au făcut ca problematica managementului mediului contemporan de securitate să fie sub forma unui ansamblu de ecuații cu un număr mult prea mare de necunoscute, cel mai adesea fiind foarte dificilă nu doar rezolvarea ci chiar și stabilirea metodei adecvate în vederea unei rezolvări. Sesizarea nevoii unei anchetei Sociale Europene este de asemenea necesar pentru oamenii care trăiesc în Europa sa fie auziți mai clar, acordând o atenție sporită opiniilor acestora și scoțând în evidență condițiile lor sociale. Un astfel de raport preliminar se concentrează pe unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții noastre – sănătatea – și subliniază inegalitățile care există în și între țările din Europa, urmand ulterior sa aplicam diferential metodele cele mai eficiente.

In ceea ce priveste Romania, starea, care nu este una dintre cele mai favorabile, deoarece este o țară încă aflată la intersecția marilor interese geopolitice și la granița dintre marile blocuri politico-militare aflate în conflict. În România nu s-a adus până acum pe tapet vreun model de management integrat al sanatatii si al securității, care să fie nu doar corect, dar și complet, realist, ancorat în datele concrete ale problemei și oferind toate soluțiile reclamate de numeroasele probleme cu care ne confruntăm.

Cuvinte cheie: managementul sănătății, securității, mediu de securitate, securitate națională, politici europene

 

INTELLIGENCE INFO, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 181-188
ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159
URL: https://www.intelligenceinfo.org/nevoia-de-adaptare-manageriala-a-noilor-probleme-de-securitate-moderna/
© 2023 Daniela Georgiana Golea, Oana Ștefania Coșa. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Informații suplimentare

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Nevoia de adaptare managerială a noilor probleme de securitate modernă”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *