Home » Blog » Arhiva » România. Între ‘gura de rai’ geografică şi răspântia geopolitică

România. Între ‘gura de rai’ geografică şi răspântia geopolitică

Intelligence Info - Descarcă PDFCarp, Radu (2023), România. Între ‘gura de rai’ geografică şi răspântia geopolitică, Intelligence Info, 2:3, 69-71, https://www.intelligenceinfo.org/romania-intre-gura-de-rai-geografica-si-raspantia-geopolitica/

 

Romania. Between the geographical “mouth of heaven” and the geopolitical expanse

Abstract

Book review: Alba Iulia Catrinel Popescu, “Romania. Between the geographical ‘mouth of heaven’ and the geopolitical expanse”. Military Publishing House, Bucharest, 2023, 119 p.

Alba Iulia Catrinel Popescu has established herself in recent years as the most prominent and approved voice in geopolitics in Romania. His works have opened up new research horizons, the most recent debates in this independent discipline being brought to the attention of the Romanian reader.

Keywords: Alba Iulia Catrinel Popescu, Romania, geopolitics, book, review

Rezumat

Recenzie carte: Alba Iulia Catrinel Popescu, “România. Între ‘gura de rai’ geografică şi răspântia geopolitică”. Editura Militară, Bucureşti, 2023, 119 p.

Alba Iulia Catrinel Popescu s-a impus în ultimii ani drept cea mai proeminentă şi avizată voce în materie de geopolitică din România. Lucrările sale au deschis noi orizonturi de cercetare, dezbaterile cele mai recente din această disciplină de sine stătătoare fiind aduse în atenţia cititorului român.

Cuvinte cheie: Alba Iulia Catrinel Popescu, România, geopolitica, carte, recenzie

 

INTELLIGENCE INFO, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023, pp. 69-71
ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159
URL: https://www.intelligenceinfo.org/romania-intre-gura-de-rai-geografica-si-raspantia-geopolitica/
© 2023 Radu Carp. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

 

România. Între ‘gura de rai’ geografică şi răspântia geopolitică

Prof. univ. dr. Radu Carp[1]

radu.carp@fspub.unibuc.ro

[1] Universitatea din Bucureşti

 

Alba Iulia Catrinel Popescu s-a impus în ultimii ani drept cea mai proeminentă şi avizată voce în materie de geopolitică din România. Lucrările sale au deschis noi orizonturi de cercetare, dezbaterile cele mai recente din această disciplină de sine stătătoare fiind aduse în atenţia cititorului român.

Dincolo de eforturile meritorii de sinteză a curentelor internaţionale în materie de geopolitică, Alba Popescu avea într-un fel datoria să ofere o interpretare proprie legată de România, pentru a face legătura cu marea tradiţie interbelică. La începutul anului 2023 această sinteză a venit sub forma volumului “România. Între ‘gura de rai’ geografică şi răspântia geopolitică”. Cartea, apărută la Editura Militară, are puţin peste 100 de pagini, fiind extrem de condensată şi oferind corelaţii extrem de surprinzătoare dar nu mai puţin veritabile între diferite informaţii pe care le prezintă.

Prima parte se referă la poziţia geografică a României, relieful, resursele naturale, etc. Concluzia autoarei este că România posedă “o distribuţie excepţională a reţelei hidrografice”, aspect cunoscut dar deseori ignorat de decidenţii politici. Determinanţii geopolitici ai României sunt, potrivit autoarei, centralitatea, distribuţia concentrică, unitatea, simetria, diversitatea şi proporţionalitatea (p. 27). A doua parte descrie ceea ce Alba Popescu denumeşte “determinanţi geostrategici”: marea, muntele, fluviul, strâmtorile, istmul. Autoarea continuă observaţia lui Gheorghe Brătianu care considera că spaţiul de securitate al României include strâmtorile Mării Negre, Gurile Dunării, Crimeea, concluzionând că “nu ne poate fi indiferent, chiar dincolo de hotarul nostru, cine le stăpâneşte”. În plus faţă de Brătianu, Alba Popescu afirmă că acest spaţiu trebuie completat cu Caucazul de Sud, România fiind la intersecţia coridoarelor strategice care leagă Asia Centrală de Europa Occidentală. Atunci când se referă la istm, autoarea are în vedere istmul ponto-baltic, descris de Simion Mehedinţi. Astfel, autoarea se racordează la tradiţia gânditorilor în matrerie de geopolitică dar nu se rezumă la aceasta, ci o actualizează acolo unde se impune.

Partea a treia a acestui volum se referă la patru tipuri de identităţi ale României, în viziunea autoarei: geopolitică, civilizaţională,, geostrategică şi geoeconomică. Reţinem în primul rând observaţia că, din perspectivă geopolitică, România este o “muntocraţie”, un stat construit în jurul civilizaţiei montane, fapt care predispune la “un comportament geopolitic defensiv, în opoziţie cu comportamentul expansionist al “talasocraţiilor”, cum ar fi Imperiul Britanic, SUA, Rusia sau Mongolia (p. 47). Din punct de vedere geostrategic, România este înconjurată de cinci mări strategice: “sistemul ponto-mediteranean, Marea Caspică, Golful Aden şi Golful Persic” (p. 53). Potivit autoarei, România se află la o “răspântie geopolitică”, în contradicţie cu poziţia excepţională din punct de vedere geografic pe care o are. România a atras astfel “fronturile de presiune geopolitică”, fiind agrenată în confruntările ruso-turcice, ruso-germane, germano-turcice (p. 63).

Partea a patra prezintă cea mai originală teorie a autoarei din acest volum, cea conform căreia România este angrenată în presiunea simultană a unor forţe centripete (factori geografici, civilizaţionali, politico-administrativi) şi a unor forţe centrifuge (factori politici, geoeconomici). Partea a cincea reprezintă o trecere în revistă a formatelor regionale la care participă România, iar partea a şasea are în vedere formatele diplomatice la care România este parte. Partea a şaptea merită semnalată în mod special, autoarea tratând tema formatelor geopolitice potenţiale ale României, printre care: coridorul de transport de mare viteză cu Grecia şi Bulgaria, parteneriatul special cu Georgia, etc.

În concluzie, cartea “România. Între ‘gura de rai’ geografică şi răspântia geopolitică”  este cea mai originală şi una dintre cele mai solide contribuţii ale autoarei Alba Popescu în domeniul geopoliticii. După o întrerupere de peste opt decenii de la instaurarea regimului comunist care a făcut imposibilă continuarea eforturilor oamenilor de ştiinţă specializaţi în geopolitică, Alba Popescu reia o tradiţie de interpretare în cheie geopolitică a României. Meritul cărţii este nu doar strict ştiinţific, ci şi educaţional: autoarea evită cu mare grijă orice alunecare în subiectivismul afirmaţiilor naţionaliste, oferind o interpretare strict obiectivă unor realităţi care cu greu pot fi privite doar din această perspectivă. Având în vedere formatul acestui volum, ar trebui tradus în limbi de circulaţie internaţională pentru a oferi o imagine cât mai adecvată asupra realitâţilor şi potenţialului României care transced orice fornă de regim politic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *