Home » Blog » Arhiva » Volumul 1 » Numărul 1 » Intelligence-ul românesc – trecut, prezent și viitor

Intelligence-ul românesc – trecut, prezent și viitor

Tănase, Tiberiu (2022), Intelligence-ul românesc - trecut, prezent și viitor, Intelligence Info, 1:1, 39-41Tănase, Tiberiu (2022), Intelligence-ul românesc – trecut, prezent și viitor, Intelligence Info, 1:1, 39-41, https://www.intelligenceinfo.org/intelligence-ul-romanesc-trecut-prezent-si-viitor/

 

Rezumat

Recenzie: Ovidiu Boureanu, Petru Ștețcu (autori), Stan Petrescu, Tiberiu Tănase (coordonatori): Intelligence-ul românesc – trecut, prezent și viitor (manual), Editura Concordia, Arad 2021

 

Cuvinte cheie: intelligence

 

INTELLIGENCE INFO, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 39-41
ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159
URL: https://www.intelligenceinfo.org/intelligence-ul-romanesc-trecut-prezent-si-viitor/
© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor

 

Intelligence-ul românesc – trecut, prezent și viitor

Tiberiu Tănase

 

Intelligence-ul românesc - trecut, prezent și viitorAceastă lucrare poate fi socotită, pe drept cuvânt, un adevărat îndreptar despre activitatea de informații românească, instituționalizată, întinsă pe un triptic cu trei regimuri politice. Dar, să nu uităm că, în istoria celor trei Dacii – Moldova, Ardealul și Țara Românească – informațiile au fost mereu prezente, necesare, eficiente și apreciate, pentru că au avut un rol deosebit la obținerea succeselor militare în confruntările armate, de-a lungul istoriei statalității noastre.

Se poate constata cu ușurință că evoluția serviciilor române de informații, de-a lungul vremii este în strânsă concordanță cu evoluția societății, precum și a pericolelor, amenințărilor și factorilor de risc ce derivă din permanentă transformare geopolitică a acestei societăți.

Această carte-manual, „Intelligence-ul Românesc – trecut, prezent și viitor”, oferă un cadru analitic de excepție, pentru înțelegerea „comunității informative” românești și pentru aprecierea valorii sale, de la origini și până astăzi. Autorii: primul; neobositul cercetător dr. Tănase Tiberiu, istoric și universitar, pasionat al serviciilor de intelligence – coordonator; al doilea Ovidiu Boureanu, masterand la Relații Internaționale și Studii de Intelligence, Master de Cercetare, al Academiei  Naționale de .Informații Mihai Viteazul, absolvent al Masterului de Managementul Informațiilor și cursului postuniversitar Managementul Informațiilor de Securitate la Universitatea Romano-Americană, expert bancar și mediator; și al treilea, Petru Ștețcu, un profesionist investigator, mediator și jurist cu vechime, precum și un important ofițer al muncii de intelligence, reușesc să descrie, admirabil și cu măiestria unor condeieri consacrați, componentele activității de informații, înșirate pe o perioadă de peste un secol și jumătate. Ei au tratat și ordonat, în acest manual, date, studii și învățăminte, cu caracter general, precum și analize de specialitate a „puterii activității de intelligence”, totul scris cu talent, profesionalism și echilibru, referitor la valoarea națională și natura activității informative, sub trei regimuri politice.

În această lucrare, autorii au combinat experiența personală cu parcurgerea unei bogate bibliografii de specialitate, la care a fost adăugat un evantai de reflecții erudite, lucrarea fiind scrisă într-o manieră convingătoare și destul de clară, putând fi parcursă atât de profesioniști sau de învățăcei ai activității de informații, cât și de orice persoană interesată de tainele muncii de informații și contrainformații. Cu cât ne adâncim mai mult, în lectura manualului, cu atât vom constata că autorii disecă, cu artă, tainele organizațiilor și a muncii de informații, subliniind, cu aplomb, principiile care definesc activitatea de culegere de informații în scopul asigurării unor produse informative de calitate, necesare luării de decizii importante, la toate nivelurile, de a contura și estimă, pentru decidenți, forma amenințărilor, cu adresă directă la securitatea națională.

Manualul acoperă o vastă problematică a intelligence-ului românesc, derulată în cele mai dificile perioade ale istoriei noastre naționale, pornind de la teorie la practică, iar în această întinsă dezbatere, fără a mă repeta, pot afirma că, autorii, prin cele așternute, în manual, vor atrage curiozitatea atât a celor din afara domeniului cât și pe cea a profesionistului, pentru că ei au reușit să realizeze o carte bună, atractivă, documentată, echilibrată, completă, reflexivă, un adevărat util instrument de lucru, pentru dascălii aflați la catedra  muncii de intelligence, o carte manual care va deveni, rapid, un text de referință, atât de necesar structurilor informative românești modern.

Autorii au reușit să așeze serviciile de informații pe un loc meritat și foarte important al societății noastre, să le sublinieze rolul în societate și să demonstreze că acestea trebuie să aibă un domeniu larg de acțiune, asemeni unui telescop ultraperformant, prin care să se poată identifica, nealterat, totalitatea factorilor de risc și a amenințărilor la adresa securității naționale. Prin acest valoros manual, autorii, ne-au demonstrat, convingător, că activitatea de informații trebuie să fie una rațională, științifică, pragmatică și eficientă, aceasta utilizând, mai ales, surse deschise și mai puțin pe cele conspirate, pentru a obține cât mai multă încredere din partea comunității căreia îi aparțin. (din prefața semnată de gl. bg. (r) prof. univ. dr. Stan Petrescu)

Follow Tiberiu Tănase:
Email: tanasetiberiu2@gmail.com. Secretar al DIS/CRIFST, al Academiei Romane membru  al Diviziei de Istoria Științei din cadrul Comitetului  Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii – CRIFST  al Academiei Române,  redactor la revista Studii și Comunicări,, lector univ Universitatea Romano – Americana ,  membru al Societății de Stiinte Istorice din Romania., presedinte CSIS-GA. Membru al colegiului de redacţie al revistei Vitralii – Lumini și Umbre a ACMMRSRI, colaborator al unor institute de studii şi cercetări de securitate, apărare şi  istorie: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Arhivele Naţionale, Arhivele Militare Române. Lector univ  asociat Universitatea Romano – Americana. Autor și coautor al unor lucrări din domeniul securității și intelligence-ului, a peste  200  de studii şi articole de securitate şi intelligence.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *